TZ Info

TZ Info › Upute za vlasnike kuća i stanova za odmor

UPUTSTVA ZA VLASNIKE KUĆA I STANOVA ZA ODMOR

Temeljem Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 152/08) vlasnici kuća/stanova za odmor i sve osobe koje borave u njima dužni su prijaviti svoj boravak u istima turističkoj zajednici te platiti boravišnu pristojbu.

Vlasnik kuće/stana za odmor može, za sebe i članove uže obitelji, boravišnu pristojbu plaćati u paušalnom iznosu ili po ostvarenom noćenju, umanjenu za 70%. Navedeno se odnosi na hrvatske državljane i na državljane država ugovornica Ugovora o europskom gospodarskom prostoru. Sve ostale osobe koje noće u kući/stanu za odmor boravišnu pristojbu plaćaju u punom iznosu po svakom ostvarenom noćenju.

Sukladno Uredbi o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2019. godinu (NN 71/18) utvrđeni su slijedeći iznosi BP-e za područje općine Starigrad:

PAUŠALNI IZNOSI BORAVIŠNE PRISTOJBE

NAZIV MJESTA Za 2 člana (po osobi) HRK Za svakog slijedećeg člana (po osobi), HRK
STARIGRAD 60,00 25,00
SELINE 45,00 20,00
TRIBANJ 40,00 15,00

BORAVIŠNA PRISTOJBA PO NOĆENJU

NAZIV MJESTA Vlasnik i članovi uže obitelji (po osobi/noć), HRK Ostale osobe u kući/stanu za odmor (po osobi/noć), HRK
STARIGRAD 3,00 10,00
SELINE 2,70 9,00
TRIBANJ 2,10 7,00

Članovi uže obitelji su: bračni drug, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre te njihova djeca i bračni drugovi, braća i sestre roditelja te njihova djeca i bračni drugovi, posvojitelj i posvojče te njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad, maćeha i očuh.

BORAVIŠNU PRISTOJBU NE PLAĆAJU

Boravišnu pristojbu plaćaju:

  • 1: djeca do dvanaest godina starosti
  • 2: osobe s invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj
  • 3: sezonski radnici
  • 4: članovi uže obitelji stanovnika turističke općine ili grada
  • 5: putnici na putničkom brodu u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci
  • 6. vlasnici kuće za odmor i članovi njegove obitelji, ako je kuća za odmor izvorna stara obiteljska kuća stečena nasljeđivanjem od ostavitelja koji je imao posljednje prebivalište u turističkoj općini ili gradu, kada noće u toj kući.

Osobe od 12 do 18 godina starosti, plaćaju boravišnu pristojbu umanjenu za 50%.

IMPRESSUM

Portal rivijera-paklenica.hr se sastoji od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera, besplatnih sadržaja te linkova na vanjske stranice.
Turistička zajednica općine Starigrad zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na rivijera-paklenica.hr portalu bez obaveze prethodne najave.
Sve sadržaje rivijera-paklenica.hr portala koristite na vlastitu odgovornost i Turistička zajednica općine Starigrad se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem.

Autori fotografija:

Andrija Karli, Dinko Denona, Mladen Radolović Mrlja, Aleksandar Gospić. Josip Strmečki, Dragica Jović, Marin Marasović, Damir Kovačić, Šimun Cimerman, Šime Strikoman, Stašo Forenbaher, Lara Cernički, Martina Dubolnić-Glavan, Vicko Commerce d.d., Hotel Alan d.d., JU NP Paklenica, TZG Zadar, Narodni muzej Zadar, arhiva TZO Starigrad