Rivijera Paklenica

TZ Info › Vacancies and notices

 

POZIV ZA RAD STUDENATA U TURISTIČKO-INFORMATIVNOM CENTRU

               

Turistička zajednica općine Starigrad objavljuje poziv za rad studenata u turističko-informativnom centru u razdoblju 28.06.-31.08.2021.g.

Opis poslova: informiranje turista i drugi poslovi.

Radno vrijeme: jednokratno.

Potreban broj studenata/studentica: 2

Kontakt za prijave: e-mail: info@rivijera-paklenica.hr, osobno: Turistička zajednica općine Starigrad, Trg Tome Marasovića 1, Starigrad.

Prijave se dostavljaju zaključno do 24.06.2021.g. do 15.00 h.

 

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA ZA FINANCIJSKU POTPORU U 2021.g.

               

TURISTIČKA ZAJEDNICA

OPĆINE STARIGRADTemeljem odluke Turističkog vijeća Turistička zajednica općine Starigrad objavljuje


JAVNI POZIV


za prijavu projekata za financijsku potporu u 2021.g.


PREDMET JAVNOG POZIVA  

Predmet Javnog poziva je dodjela financijskih potpora za realizaciju različitih turističkih inicijativa – projekata, proizvoda ili događanja, koji doprinose slijedećim ciljevima:


- razvoj turizma na područjima Općine Starigrad koja nisu turistički razvijena,

- obogaćenje turističke ponude destinacije,

- smanjenje sezonalnosti,

- umrežavanja i poticanja suradnje u vidu destinacijskog menadžmenta,

- stvaranja prepoznatljivog imagea destinacije


i to kroz slijedeće aktivnosti:


I   Organizacija manifestacija(kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih);

II  Potpora turističkoj industriji za programe u turističkoj aktivnosti kroz slijedeće aktivnosti:

- Očuvanje i turistička valorizacija kulturne baštine;

- Razvoj ponude aktivnog odmora;

- Zaštita i unapređenje okoliša.


II

KRITERIJI ZA ODABIR PROJEKATA

KRITERIJ

BODOVI

Jasno definiran sadržaj i aktivnosti

0-5

Originalnost u smislu obogaćenja turističke ponude destinacije

0-10

Razvoj sadržaja koji doprinosi produženju turističke sezone

0-10

Doprinos promociji i prepoznatljivosti destinacije

0-10

Učešće podnositelja zahtjeva u financiranju aktivnosti projekta iz vlastitih izvora

0-10

Učešće drugih subjekata u sufinanciranju projekta(udruživanje, sponzori)

0-10


TZO Starigrad zadržava pravo pozvati podnositelja zahtjeva na usmenu prezentaciju kandidiranog projekta.III

NAMJENA SREDSTAVA POTPORE

Odobrena sredstva potpore mogu se koristiti isključivo za namjenu za koju su odobrena i to za sufinanciranje radova te troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju projekta te promidžbene aktivnosti.


Bespovratna sredstva potpore ne mogu se koristiti za:

- kupnju nekretnina i prijevoznih sredstava,

- troškove redovnog poslovanja(plaće i ostala primanja zaposlenih, režijski, poštanske i telekomunikacijske troškove, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade),

- izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije,

- sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju i ciljeve kandidiranog projekta.IV

KORISNICI SREDSTAVA 

Na Javni poziv se mogu prijaviti sve pravne i fizičke osobe, udruge, zadruge, ustanove i ostali čiji je projekt u skladu s kriterijima Javnog poziva.


Podnositelj kandidature obavezan je dostaviti slijedeću dokumentaciju u tiskanom obliku:

- popunjeni obrazac za prijavu koji je sastavni dio Poziva,

- dokaz o pravnom statusu podnositelja Zahtjeva(preslika izvoda Trgovačkog društva, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra),

- potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi(ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave),

- Izjavu o podmirenim dugovanjima koja je sastavni dio ovog Poziva.


Rok za podnošenje projekata je 15.06.2021.g. odnosno do isteka raspoloživih sredstava.

Projekti se predaju na obrascu koji se može preuzeti u Turističkom uredu Starigrad radnim danom od 08.00-14.00h ili preuzeti sa internet stranice www.rivijera-paklenica.hr a dostavljaju se istom osobno ili na adresu:

Turistička zajednica općine Starigrad

Trg Tome Marasovića 1

23244 Starigrad-Paklenica


V

ODOBRAVANJE POTPORE

TZO Starigrad može za pojedini projekt odobriti potporu do 50% prihvatljivih troškova projekta.

Odluku o izboru projekata i visini potpore donosi Turističko vijeće TZO Starigrad.

Popis odabranih projekata bit će objavljen na službenim internetskim stranicama TZO Starigrad www.rivijera-paklenica.hr

TZO Starigrad će sa nositeljem projekta kojemu Turističko vijeće odobri potporu sklopiti ugovor kojim će se urediti: način korištenja potpore, način praćenja realizacije projekta, isplata potpore, nadzor namjenskog korištenja sredstava potpore i druga pitanja vezana za organizaciju i realizaciju događanja i dodjelu potpore.

Isplata odobrenih sredstava vrši se nakon realizacije projekta i podnošenja izvješća TZ-i s priloženim dokaznicama(računi, otpremnice, ugovori, fotografije i sl.) o realiziranom projektu.

TZO Starigrad ima pravo praćenja provjere točnosti podataka iz dostavljene dokumentacije te zadržava pravo nadzora realizacije projekta s ciljem ocjene kvalitete i uspješnosti projekta i pravo traženja dopune dokazne dokumentacije o realizaciji projekta i izvršenim plaćanjima.Starigrad-Paklenica, prosinac 2020.


Prilog I - Obrazac za prijavu projekta Prilog II - Izjava o podmirenim dugovanjima
 

ODOBRENE POTPORE PROJEKTIMA U 2020.g.

Temeljem provedenog poziva za financijsku potporu projektima u 2020.g. a sukladno odlukama Turističkog vijeća TZO Starigrad, u 2020.g. su odobrene potpore slijedećim projektima:

 • MTC CROATIA, Paklenica Trail 16.05.2020. 20.000,00 Kn (nije realizirano)
 • SPOTLIGHT, 4.Highlander Velebit 12.-17.09.2020. 15.000,00 Kn
 • JU NP Paklenica, 21.Međunarodni susret penjača 01.-03.05.2020. 10.000,00 Kn (nije realizirano)
 • Šimun Cimerman d.o.o, 18.Velebit Trail 20.06.2020. 20.000,00 Kn
 • HAK Sv.Ante Poličnik, 19.Međ.planinska utrka Starigrad V.Rujno 14.08.2020. 5.000,00 Kn
 • HDLU, Umjetnost u zajednici, ožujak-studeni 2020. 8.000,00 Kn
 • HISTERIA NOVA, Ljetna škola vertikalnog plesa 06.-11.07.2020. 4.000,00 Kn
 • KUD Podgorac, Promocija kult.baštine nastupom na Folklornom festivalu u Beču. 3.000,00 Kn
 • Gimnazija V.Nazora, Festival zborova Firenza svibanj 1.000,00 Kn (nije realizirano)
 

INFORMACIJE O KORONAVIRUSU VEZANE UZ TURISTIČKI SEKTOR

Ministarstvo turizma na svojim je internetskim stranicama uspostavilo rubriku u kojoj se mogu naći postupci i mjere zaštite za dionike turističkog sustava kao i ostale korisne informacije vezano uz situaciju s korona virusom:

https://mint.gov.hr/root/hr/aktualno/izdvojeno/informacije-o-koronavirusu-vezane-uz-turisticki-sektor/20947

 

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA ZA FINANCIJSKU POTPORU U 2020.g.

TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE STARIGRAD


Temeljem odluke Turističkog vijeća donesene na 06.sjednici održanoj 10.prosinca 2019.g. Turistička zajednica općine Starigrad objavljuje

JAVNI POZIV

za prijavu projekata za financijsku potporu u 2020.g.

I
PREDMET JAVNOG POZIVA


Predmet Javnog poziva je dodjela financijskih potpora za realizaciju različitih turističkih inicijativa – projekata, proizvoda ili događanja, koji doprinose slijedećim ciljevima:

- razvoj turizma na područjima Općine Starigrad koja nisu turistički razvijena,
- obogaćenje turističke ponude destinacije,
- smanjenje sezonalnosti,
- umrežavanja i poticanja suradnje u vidu destinacijskog menadžmenta,
- stvaranja prepoznatljivog imagea destinacije

i to kroz slijedeće aktivnosti:

I Organizacija manifestacija(kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih);
II Poticanje i pomaganje razvoja turističke ponude kroz slijedeće aktivnosti:
- Očuvanje i turistička valorizacija kulturne baštine;
- Razvoj ponude aktivnog odmora;
- Zaštita i unapređenje okoliša.

III Potpora razvoju DMK(destinacijskih menadžment kompanija)

II

KRITERIJI ZA ODABIR PROJEKATA

KRITERIJ

BODOVI

Jasno definiran sadržaj i aktivnosti

0-5

Originalnost u smislu obogaćenja turističke ponude destinacije

0-10

Razvoj sadržaja koji doprinosi produženju turističke sezone

0-10

Doprinos promociji i prepoznatljivosti destinacije

0-10

Učešće podnositelja zahtjeva u financiranju aktivnosti projekta iz vlastitih izvora

0-10

Učešće drugih subjekata u sufinanciranju projekta(udruživanje, sponzori)

0-10
TZO Starigrad zadržava pravo pozvati podnositelja zahtjeva na usmenu prezentaciju kandidiranog projekta.

III
NAMJENA SREDSTAVA POTPORE


Odobrena sredstva potpore mogu se koristiti isključivo za namjenu za koju su odobrena i to za sufinanciranje radova te troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju projekta.

Bespovratna sredstva potpore ne mogu se koristiti za:
- kupnju nekretnina i prijevoznih sredstava,
- troškove redovnog poslovanja(plaće i ostala primanja zaposlenih, režijski, poštanske i telekomunikacijske troškove, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade),
- izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije,
- sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju i ciljeve kandidiranog projekta.


IV
KORISNICI SREDSTAVA


Na Javni poziv se mogu prijaviti sve pravne i fizičke osobe, udruge, zadruge, ustanove i ostali čiji je projekt u skladu s kriterijima Javnog poziva.

Podnositelj kandidature obavezan je dostaviti slijedeću dokumentaciju u tiskanom obliku:
- popunjeni obrazac za prijavu koji je sastavni dio Poziva,
- dokaz o pravnom statusu podnositelja Zahtjeva(preslika izvoda Trgovačkog društva, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra,
- potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi(ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave),
- Izjavu o podmirenim dugovanjima koja je sastavni dio ovog Poziva.

Rok za podnošenje projekata je 14.02.2020.g. odnosno do isteka raspoloživih sredstava.

Projekti se predaju na obrascu koji se može preuzeti u Turističkom uredu Starigrad radnim danom od 08.00-14.00h ili preuzeti sa internet stranice www.rivijera-paklenica.hr a dostavljaju se istom osobno ili na adresu:
Turistička zajednica općine Starigrad
Trg Tome Marasovića 1
23244 Starigrad-Paklenica

V
ODOBRAVANJE POTPORE


TZO Starigrad može za pojedini projekt odobriti potporu do 50% prihvatljivih troškova projekta.
Odluku o izboru projekata i visini potpore donosi Turističko vijeće TZO Starigrad.
Popis odabranih projekata bit će objavljen na službenim internetskim stranicama TZO Starigrad www.rivijera-paklenica.hr

TZO Starigrad će sa nositeljem projekta kojemu Turističko vijeće odobri potporu sklopiti ugovor kojim će se urediti: način korištenja potpore, način praćenja realizacije projekta, isplata potpore, nadzor namjenskog korištenja sredstava potpore i druga pitanja vezana za organizaciju i realizaciju događanja i dodjelu potpore.

TZO Starigrad ima pravo praćenja provjere točnosti podataka iz dostavljene dokumentacije te zadržava pravo nadzora realizacije projekta s ciljem ocjene kvalitete i uspješnosti projekta i pravo traženja dopune dokazne dokumentacije o realizaciji projekta i izvršenim plaćanjima.

Prilog I - Obrazac za prijavu projekta Prilog II - Izjava o podmirenim dugovanjima
 

ODOBRENE POTPORE PROJEKTIMA U 2019.g.

Temeljem provedenog poziva za financijsku potporu projektima u 2018.g. a sukladno odlukama Turističkog vijeća TZO Starigrad, u 2018.g. su odobrene potpore slijedećim projektima:

 • Šimun Cimerman d.o.o, 19.Velebit Trail 2019. 20.000,00Kn
 • MTC Croatia, 9.Paklenica Trail 2019. 10.000,00Kn
 • JU NP Paklenica, 20.Međunarodni susret penjača 2019. 10.000,00Kn
 • Spotlight j.d.o.o, 3.Highlander Velebit 2019. 10.000,00Kn
 • MTC Croatia, 4.Absolute Paklenica 2019. 5.000,00Kn
 • HAK Poličnik, 18.Planinska utrka Starigrad-Veliko Rujno 2019. 5.000,00Kn
 

Poziv za uključenje u projekt standardizacije obiteljskog smještaja u Zadarskoj županiji "WELCOME"

Projekt Označavanja kvalitete (labelling) u obiteljskom smještaju pod brand imenom „WELCOME“ je projekt koji od 2015. godine provodi sustav turističkih zajednica Zadarske županije. Riječ je o nadopuni postojećeg sustava kategorizacije kojim se želi unaprijediti promidžba obiteljskog smještaja naše županije i pomoći Vam u povećanju kvalitete usluge i konkurentnosti.

Konkretna prednost ulaska u klub za iznajmljivača jest promidžba smještajnih kapaciteta s oznakom kvalitete "WELCOME” u okviru aktivnosti lokalne turističke zajednice i Turističke zajednice Zadarske županije i to putem:
- službenih internet stranica (http://www.zadar.hr/where-to-stay/?acc_category[]=207),
- tiskanih materijala koji će se distribuirati putem turističkih sajmova ili prezentacija.

Budući da na području Zadarske regije a tako i na području Općine Starigrad postoji veliki broj kvalitetnih objekata, objavljen je poziv za ulazak u projekt WELCOME, te je omogućena prijava tijekom cijele godine. Poziv je nadopunjen uvjetima za razvrstavanje u podbrandove:

WELCOME RURAL - označava boravak u obnovljenim tradicionalnim kućama za odmor u seoskom okruženju s dodatnim uslugama/vrijednošću.

WELCOME CITY - označava boravak u smještajnim objektima u starim gradskim urbanim jezgrama.

WELCOME FAMILY - odnosi se na smještaj u objektima orijentiranim na segment obitelji s djecom do 12 godina.

WELCOME BIKE (dio ZADAR BIKE MAGIC projekta) - smještaj s osnovnim infrastrukturnim standardima za ciklo-turiste.

Uvjeti za članstvo u sustavu "Welcome ":

- ispunjavati kriterije definirane Pravilnikom označavanja kvalitete u obiteljskom smještaju.

Prijava za članstvo u "Welcome":

- Ispuniti PRIJAVNI LIST i IZJAVU O PODMIRENIM DUGOVANJIMA i dostaviti ga u ured TZO Starigrad;

- Priložiti fotokopiju rješenja;

- Priložiti minimalno 5 profesionalnih fotografija objekta u digitalnom formatu*.

* Iste će se koristiti za promidžbu Vašeg objekta - široke minimalno 1900 piksela i snimljene u *.jpg formatu. Fotografije nazvati na sljedeći način: "ime odredišta ime subjekta smještajni kapacitet 00x.jpg", npr. Zadar / Apartmani Magnolija A5.jpg (molimo ne koristiti velika tiskana slova!).

Nakon što se utvrdi da objekt odgovara zadanim kriterijima, moći ćete istaknuti oznaku kvalitete na predmetnom objektu, te ostvariti prednost od ponuđene promidžbe.

Prijave su otvorene te se dostavljaju u ured TZO Starigrad, Trg Tome Marasovića 1, Starigrad.

Pravilnik WELCOME Dopuna pravilnika WELCOME WELCOME - uvjeti za ulazak u podbrendove Animacijsko pismo s obrascem Izjava o podmirenim dugovanjima
 

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA ZA FINANCIJSKU POTPORU U 2019.g.

TURISTIČKA ZAJEDNICA

OPĆINE STARIGRAD

 

 

Temeljem odluke Turističkog vijeća donesene na 01.sjednici održanoj 27.veljače 2019.g. Turistička zajednica općine Starigrad objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

za prijavu projekata za financijsku potporu u 2019.g.

 

I

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela financijskih potpora za realizaciju različitih turističkih inicijativa – projekata, proizvoda ili događanja, koji doprinose slijedećim ciljevima:

 

- razvoj turizma na područjima Općine Starigrad koja nisu turistički razvijena,

- obogaćenje turističke ponude destinacije,

- smanjenje sezonalnosti,

- umrežavanja i poticanja suradnje u vidu destinacijskog menadžmenta,

- stvaranja prepoznatljivog imagea destinacije

 

i to kroz slijedeće aktivnosti:

 

I Organizacija manifestacija(kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih);

II Poticanje i pomaganje razvoja turističke ponude kroz slijedeće aktivnosti:

- Očuvanje i turistička valorizacija kulturne baštine;

- Razvoj ponude aktivnog odmora;

- Zaštita i unapređenje okoliša.

 

III Potpora razvoju DMK(destinacijskih menadžment kompanija)

 

II

KRITERIJI ZA ODABIR PROJEKATA

KRITERIJ

BODOVI

Jasno definiran sadržaj i aktivnosti

0-5

Originalnost u smislu obogaćenja turističke ponude destinacije

0-10

Razvoj sadržaja koji doprinosi produženju turističke sezone

0-10

Doprinos promociji i prepoznatljivosti destinacije

0-10

Učešće podnositelja zahtjeva u financiranju aktivnosti projekta iz vlastitih izvora

0-10

Učešće drugih subjekata u sufinanciranju projekta(udruživanje, sponzori)

0-10

 

 

TZO Starigrad zadržava pravo pozvati podnositelja zahtjeva na usmenu prezentaciju kandidiranog projekta.

TZO Starigrad

 

III

NAMJENA SREDSTAVA POTPORE

Odobrena sredstva potpore mogu se koristiti isključivo za namjenu za koju su odobrena i to za sufinanciranje radova te troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju projekta.

 

Bespovratna sredstva potpore ne mogu se koristiti za:

- kupnju nekretnina i prijevoznih sredstava,

- troškove redovnog poslovanja(plaće i ostala primanja zaposlenih, režijski, poštanske i telekomunikacijske troškove, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade),

- izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije,

- sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju i ciljeve kandidiranog projekta.

 

 

IV

KORISNICI SREDSTAVA

Na Javni poziv se mogu prijaviti sve pravne i fizičke osobe, udruge, zadruge, ustanove i ostali čiji je projekt u skladu s kriterijima Javnog poziva.

 

Podnositelj kandidature obavezan je dostaviti slijedeću dokumentaciju u tiskanom obliku:

- popunjeni obrazac za prijavu koji je sastavni dio Poziva,

- dokaz o pravnom statusu podnositelja Zahtjeva(preslika izvoda Trgovačkog društva, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra,

- potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi(ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave),

- Izjavu o podmirenim dugovanjima koja je sastavni dio ovog Poziva.

 

Rok za podnošenje projekata je 15.04.2019.g. odnosno do isteka raspoloživih sredstava.

 

Projekti se predaju na obrascu koji se može preuzeti u Turističkom uredu Starigrad radnim danom od 08.00-14.00h ili preuzeti sa internet stranice www.rivijera-paklenica.hr a dostavljaju se istom osobno ili na adresu:

Turistička zajednica općine Starigrad

Trg Tome Marasovića 1

23244 Starigrad-Paklenica

 

V

ODOBRAVANJE POTPORE

TZO Starigrad može za pojedini projekt odobriti potporu do 50% prihvatljivih troškova projekta.

Odluku o izboru projekata i visini potpore donosi Turističko vijeće TZO Starigrad.

Popis odabranih projekata bit će objavljen na službenim internetskim stranicama TZO Starigrad www.rivijera-paklenica.hr

 

TZO Starigrad će sa nositeljem projekta kojemu Turističko vijeće odobri potporu sklopiti ugovor kojim će se urediti: način korištenja potpore, način praćenja realizacije projekta, isplata potpore, nadzor namjenskog korištenja sredstava potpore i druga pitanja vezana za organizaciju i realizaciju događanja i dodjelu potpore.

 

Isplata odobrenih sredstava vrši se nakon realizacije projekta i podnošenja izvješća TZ-i s priloženim dokaznicama(računi, otpremnice, ugovori, fotografije i sl.) o realiziranom projektu.

 

 

TZO Starigrad ima pravo praćenja provjere točnosti podataka iz dostavljene dokumentacije te zadržava pravo nadzora realizacije projekta s ciljem ocjene kvalitete i uspješnosti projekta i pravo traženja dopune dokazne dokumentacije o realizaciji projekta i izvršenim plaćanjima.

 

 

Starigrad-Paklenica, 27.02.2019.

Prilog I - Obrazac za prijavu projekta Prilog II - Izjava o podmirenim dugovanjima
 

ODOBRENE POTPORE PROJEKTIMA U 2018.g.

Temeljem provedenog poziva za financijsku potporu projektima u 2018.g. a sukladno odlukama Turističkog vijeća TZO Starigrad, u 2018.g. su odobrene potpore slijedećim projektima:

 • JU NP Paklenica, „18.Međunarodni susret penjača Paklenica 2018.“ 10.000,00
 • MTC CROATIA, „6.Paklenica Trail“ 10.000,00
 • ŠIMUN CIMERMAN d.o.o, „16. VELEBIT ULTRA TRAIL“ 20.000,00
 • HAK POLIČNIK, „17. PLANINSKA UTRKA STARIGRAD-VELIKO RUJNO i Prvenstvo Hrvatske u planinskom trčanju“ 5.000,00
 • MTC CROATIA, „3.ABSOLUTE PAKLENICA“ 5.000,00
 • SPOTLIGHT j.d.o.o, HIGHLANDER VELEBIT 10.000,00
 • HDLU, „U planinama“ 5.000,00
 • KUD Podgorac, „Obilježavanje 20.obljetnice osnivanja KUD-a Podgorac“ 7.000,00
 • ART STUDIO, „Prikupljanje audiovizualne dokumentacije s područja Zadarske županije“ 12.000,00
 

6. JAVNI POZIV ZA UKLJUČENJE U PROJEKT STANDARDIZACIJE OBITELJSKOG SMJEŠTAJA U ZADARSKOJ ŽUPANIJI „WELCOME“

Projekt Označavanja kvalitete (labelling) u obiteljskom smještaju pod brand imenom „WELCOME“ je projekt koji od 2015. godine provodi sustav turističkih zajednica Zadarske županije. Riječ je o nadopuni postojećeg sustava kategorizacije kojim se želi unaprijediti promidžba obiteljskog smještaja naše županije i pomoći Vam u povećanju kvalitete usluge i konkurentnosti.

Dosada su u projekt uvrštene 244 smještajne jedinice. Konkretna prednost ulaska u klub za iznajmljivača jest promidžba smještajnih kapaciteta s oznakom kvalitete "WELCOME” u okviru aktivnosti lokalne turističke zajednice i Turističke zajednice Zadarske županije i to putem:

- službenih internet stranica ( http://www.zadar.hr/where-to-stay/?acc_category[]=207),

- tiskanih materijala koji će se distribuirati putem turističkih sajmova ili prezentacija.

Budući da na području Zadarske regije a tako i na području Općine Starigrad postoji veliki broj kvalitetnih objekata, objavljen je i 6. poziv za ulazak u projekt WELCOME, nadopunjen uvjetima za razvrstavanje u podbrandove:

WELCOME RURAL - označava boravak u obnovljenim tradicionalnim kućama za odmor u seoskom okruženju s dodatnim uslugama/vrijednošću.

WELCOME CITY - označava boravak u smještajnim objektima u starim gradskim urbanim jezgrama.

WELCOME FAMILY - odnosi se na smještaj u objektima orijentiranim na segment obitelji s djecom do 12 godina.

WELCOME BIKE (dio ZADAR BIKE MAGIC projekta) - smještaj s osnovnim infrastrukturnim standardima za ciklo-turiste.

Uvjeti za članstvo u sustavu "Welcome ":

- ispunjavati kriterije definirane Pravilnikom označavanja kvalitete u obiteljskom smještaju.

Prijava za članstvo u "Welcome":

- Ispuniti PRIJAVNI LIST i IZJAVU O PODMIRENIM DUGOVANJIMA i dostaviti ga u ured TZO Starigrad najkasnije do 17. listopada 2018. godine;

- Priložiti fotokopiju rješenja – dozvole za pružanje ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu;

- Priložiti minimalno 5 profesionalnih fotografija objekta u digitalnom formatu*.

* Iste će se koristiti za promidžbu Vašeg objekta - široke minimalno 1900 piksela i snimljene u .jpg formatu. Fotografije nazvati na sljedeći način: "ime odredišta ime subjekta smještajni kapacitet 00x.jpg", npr. Zadar / Apartmani Magnolija A5.jpg (molimo ne koristiti velika tiskana slova!).

Nakon što se utvrdi da objekt odgovara zadanim kriterijima, moći ćete istaknuti oznaku kvalitete na predmetnom objektu, te ostvariti prednost od navedene promidžbe.

Prijave su otvorene do 17. listopada 2018. godine te se dostavljaju u ured TZO Starigrad (Trg Tome Marasovića 1) ili mailom na adresu info@rivijera-paklenica.hr


Poziv za uključenje u projekt s obrascem Izjava o podmirenim dugovanjima Pravilnik označavanja kvalitete (labelling) u obiteljskom smještaju Uvjeti za ulazak u podbrendove CITY, RURAL, FAMILY i BIKE

 

NAJUREĐENIJE OKUĆNICE 2017.

U akciji Najuređenija okućnica 2017.g. nagrađene su sljedeće okućnice privatnih i gospodarskih subjekata na području Općine Starigrad:
- u kategoriji Okućnica/balkon privatne kuće/stana:

 • Villa "Mileti", Ivana Miletić, Tribanj
 • Apartmani "Dinko", Ivanka i Dinko Marasović, Starigrad
 • Jan Vandermeulen, Seline

 • u kategoriji Okućnica gospodarskog subjekta:

 • Vila "Punta", Tribanj
 • Cocktail bar "Kaleta", Starigrad
 • Caffe bar "Zukva", Seline
 

JAVNI POZIV ZA POTPORE PROJEKTIMA U 2018.G.

TURISTIČKA ZAJEDNICA 

OPĆINE STARIGRADTemeljem odluke Turističkog vijeća donesene na 13.sjednici održanoj 05.prosinca 2017.g. Turistička zajednica općine Starigrad objavljuje


JAVNI POZIV


za prijavu projekata za financijsku potporu u 2018.g.


PREDMET JAVNOG POZIVA  

Predmet Javnog poziva je dodjela financijskih potpora za realizaciju različitih turističkih inicijativa – projekata, proizvoda ili događanja, koji doprinose slijedećim ciljevima:


-razvoj turizma na područjima Općine Starigrad koja nisu turistički razvijena,

-obogaćenje turističke ponude destinacije,

-smanjenje sezonalnosti,

-umrežavanja i poticanja suradnje u vidu destinacijskog menadžmenta,

-stvaranja prepoznatljivog imagea destinacije


i tokroz slijedeće aktivnosti:


1.Organizacija manifestacija (kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih);

2.Očuvanje i turistička valorizacija kulturne baštine;

3.Razvoj ponude aktivnog odmora;

4.Zaštita i unapređenje okoliša.


II

KRITERIJI ZA ODABIR PROJEKATA

1.Jasno definiran sadržaj i aktivnosti;

2.Originalnost aktivnosti u smislu obogaćenja turističke ponude napodručju Općine;

3.Razvoj sadržaja koji doprinose produženju turističke sezone;

4.Doprinos promociji i jačanju imagea destinacije u zemlji iinozemstvu;

5.Učešće podnositelja zahtjeva u sufinanciranju aktivnosti projektaiz vlastitih izvora;

6.Učešće drugih subjekata u sufinanciranju aktivnosti projekta;

7.Procjena kvalitete projekta te doprinosa ciljevima iz točke I Javnog poziva;

8.Realizacija projekta u tekućoj godini.


TZO Starigrad zadržava pravo pozvati podnositelja zahtjeva na usmenu prezentaciju kandidiranog projekta.


III

NAMJENA SREDSTAVA POTPORE

Odobrena sredstva potpore mogu se koristiti isključivo za namjenu za koju su odobrena i to za sufinanciranje radova te troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju projekta.


Bespovratna sredstva potpore ne mogu se koristiti za:

-kupnju nekretnina i prijevoznih sredstava,

-troškove redovnog poslovanja (plaće i ostala primanja zaposlenih, režijski, poštanske i telekomunikacijske troškove, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade),

-izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije,

-sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju i ciljeve kandidiranog projekta.IV

KORISNICI SREDSTAVA 

Na Javni poziv se mogu prijaviti sve pravne i fizičke osobe, udruge, zadruge, ustanove i ostali čiji je projekt u skladu s kriterijima Javnog poziva.


Podnositelj kandidature obavezan je dostaviti slijedeću dokumentaciju u tiskanom obliku:

-popunjeni obrazac za prijavu koji je sastavni dio Poziva,

-dokaz o pravnom statusu podnositelja Zahtjeva (preslika izvoda Trgovačkog društva, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra,

-potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (nestarija od 30 dana od dana podnošenja prijave),

-Izjavu o podmirenim dugovanjima koja je sastavni dio ovog Poziva.


Rok za podnošenje projekata je 20.02.2018.g. odnosno do isteka raspoloživih sredstava.


Projekti se predaju na obrascu koji se može preuzeti u Turističkom uredu Starigrad radnim danom od 08.00-14.00h ili preuzeti sa internet stranice www.rivijera-paklenica.hr a dostavljaju se istom osobno ili na adresu:

Turistička zajednica općine Starigrad

Trg Tome Marasovića 1

23244 Starigrad-Paklenica


V

ODOBRAVANJE POTPORE

TZO Starigrad može za pojedini projekt odobriti potporu do 50% prihvatljivih troškova projekta.

Odluku o izboru projekata i visini potpore donosi Turističko vijeće TZO Starigrad.

Popis odabranih projekata bit će objavljen na službenim internetskim stranicama TZO Starigrad www.rivijera-paklenica.hr


TZO Starigrad će sa nositeljem projekta kojemu Turističko vijeće odobri potporu sklopiti ugovor kojim će se urediti: način korištenja potpore, način praćenja realizacije projekta, isplata potpore, nadzor namjenskog korištenja sredstava potpore i druga pitanja vezana za organizaciju i realizaciju događanja i dodjelu potpore.


Isplata odobrenih sredstava vršit će se nakon realizacije projekta i podnošenja izvješća TZ-i s priloženim dokaznicama (računi,otpremnice, ugovori, fotografije i sl.) o realiziranom projektu.TZO Starigrad ima pravo praćenja provjere točnosti podataka iz dostavljene dokumentacije te zadržava pravo nadzora realizacije projekta s ciljem ocjene kvalitete i uspješnosti projekta i pravo traženja dopune dokazne dokumentacije o realizaciji projekta i izvršenim plaćanjima.Starigrad-Paklenica, 19.12.2017.Prilog I - Obrazac za prijavu projekta Prilog II - Izjava o podmirenim dugovanjima

 

ODOBRENE POTPORE PROJEKTIMA U 2017.G.

Temeljem provedenog poziva za financijsku potporu projektima u 2017.g. a sukladno odlukama Turističkog vijeća TZO Starigrad, u 2017.g. su odobrene potpore slijedećim projektima:

 • JU NP Paklenica, manifestacija 18.Međunarodni susret penjača Paklenica 2017. 10.000,00
 • TA MTC CROATIA, manifestacija 5.Paklenica Trail 10.000,00
 • ŠIMUN CIMERMAN d.o.o, manifestacija 15. VELEBIT ULTRA TRAIL 20.000,00
 • HAK POLIČNIK, manifestacija 16. PLANINSKA UTRKA STARIGRAD-VELIKO RUJNO 3.000,00
 • TA MTC CROATIA, manifestacija 2.ABSOLUTE PAKLENICA 5.000,00
 • PD GORŠTAK, manifestacija Highlander Velebit 10.000,00
 

JAVNI POZIV ZA POTPORE PROJEKTIMA U 2017.g.

TURISTIČKA ZAJEDNICA

OPĆINE STARIGRADTemeljem odluke Turističkog vijeća donesene na 9.sjednici održanoj 30.listopada 2016.g. Turistička zajednica općine Starigrad objavljuje


JAVNI POZIV


za prijavu projekata za financijsku potporu u 2017.g.


I

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela financijskih potpora za realizaciju različitih turističkih inicijativa – projekata, proizvoda ili događanja, koji doprinose slijedećim ciljevima:


- razvoj turizma na područjima Općine Starigrad koja nisu turistički razvijena,

- obogaćenje turističke ponude destinacije,

- smanjenje sezonalnosti,

- umrežavanja i poticanja suradnje u vidu destinacijskog menadžmenta,

- stvaranja prepoznatljivog imagea destinacije


i to kroz slijedeće aktivnosti:


1. Organizacija manifestacija(kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih);

2. Očuvanje i turistička valorizacija kulturne baštine;

3. Razvoj ponude aktivnog odmora;

4. Zaštita i unapređenje okoliša.


II

KRITERIJI ZA ODABIR PROJEKATA

1. Jasno definiran sadržaj i aktivnosti;

2. Originalnost aktivnosti u smislu obogaćenja turističke ponude na području Općine;

3. Razvoj sadržaja koji doprinose produženju turističke sezone;

4. Doprinos promociji i jačanju imagea destinacije u zemlji i inozemstvu;

5. Učešće podnositelja zahtjeva u sufinanciranju aktivnosti projekta iz vlastitih izvora;

6. Učešće drugih subjekata u sufinanciranju aktivnosti projekta;

7. Procjena kvalitete projekta te doprinosa ciljevima iz točke I Javnog poziva;

8. Realizacija projekta u tekućoj godini.


TZO Starigrad zadržava pravo pozvati podnositelja zahtjeva na usmenu prezentaciju kandidiranog projekta.


III

NAMJENA SREDSTAVA POTPORE

Odobrena sredstva potpore mogu se koristiti isključivo za namjenu za koju su odobrena i to za sufinanciranje radova te troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju projekta.


Bespovratna sredstva potpore ne mogu se koristiti za:

- kupnju nekretnina i prijevoznih sredstava,

- troškove redovnog poslovanja(plaće i ostala primanja zaposlenih, režijski, poštanske i telekomunikacijske troškove, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade),

- izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije,

- sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju i ciljeve kandidiranog projekta.IV

KORISNICI SREDSTAVA

Na Javni poziv se mogu prijaviti sve pravne i fizičke osobe, udruge, zadruge, ustanove i ostali čiji je projekt u skladu s kriterijima Javnog poziva.


Podnositelj kandidature obavezan je dostaviti slijedeću dokumentaciju u tiskanom obliku:

- popunjeni obrazac za prijavu koji je sastavni dio Poziva,

- dokaz o pravnom statusu podnositelja Zahtjeva(preslika izvoda Trgovačkog društva, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra,

- potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi(ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave),

- Izjavu o podmirenim dugovanjima koja je sastavni dio ovog Poziva.


Rok za podnošenje projekata je 15.02.2017.g. odnosno do isteka raspoloživih sredstava.


Projekti se predaju na obrascu koji se može preuzeti u Turističkom uredu Starigrad radnim danom od 08.00-14.00h ili preuzeti sa internet stranice www.rivijera-paklenica.hr a dostavljaju se istom osobno ili na adresu:

Turistička zajednica općine Starigrad

Trg Tome Marasovića 1

23244 Starigrad-Paklenica


V

ODOBRAVANJE POTPORE

TZO Starigrad može za pojedini projekt odobriti potporu do 50% prihvatljivih troškova projekta.

Odluku o izboru projekata i visini potpore donosi Turističko vijeće TZO Starigrad.

Popis odabranih projekata bit će objavljen na službenim internetskim stranicama TZO Starigrad www.rivijera-paklenica.hr


TZO Starigrad će sa nositeljem projekta kojemu Turističko vijeće odobri potporu sklopiti ugovor kojim će se urediti: način korištenja potpore, način praćenja realizacije projekta, isplata potpore, nadzor namjenskog korištenja sredstava potpore i druga pitanja vezana za organizaciju i realizaciju događanja i dodjelu potpore.


Isplata odobrenih sredstava vršit će se nakon realizacije projekta i podnošenja izvješća TZ-i s priloženim dokaznicama(računi, otpremnice, ugovori, fotografije i sl.) o realiziranom projektu.TZO Starigrad ima pravo praćenja provjere točnosti podataka iz dostavljene dokumentacije te zadržava pravo nadzora realizacije projekta s ciljem ocjene kvalitete i uspješnosti projekta i pravo traženja dopune dokazne dokumentacije o realizaciji projekta i izvršenim plaćanjima.Ur.br.97/16

Starigrad-Paklenica, 28.12.2016.Prilog I - Obrazac za prijavu projekta Prilog II - Izjava o podmirenim dugovanjima

 

NAJUREĐENIJE OKUĆNICE 2016.

U akciji Najuređenija okućnica 2016.g. nagrađene su sljedeće okućnice privatnih i gospodarskih subjekata na području Općine Starigrad:
- u kategoriji Okućnica/balkon privatne kuće/stana:

 • Milka Zubčić, Seline
 • Matoš Jurić, Seline
 • Ana Katalinić, Starigrad

 • u kategoriji Okućnica gospodarskog subjekta:

 • Hotel Vicko, Starigrad
 • Coctail bar Kaleta, Starigrad
 • Konoba Marasović, Starigrad
 

ODOBRENE POTPORE PROJEKTIMA U 2016.G.

Temeljem provedenog poziva za financijsku potporu projektima u 2016.g. a sukladno odlukama Turističkog vijeća TZO Starigrad, u 2016.g. su odobrene potpore sljedećim projektima:

 • Šimun Cimerman d.o.o, 14. Velebit Ultra Trail, 15.000,00 Kn
 • Javna ustanova Nacionalni park Paklenica, 17. Međunarodni susret penjača Paklenica 2016., 10.000,00 Kn
 • MTC Croatia, 4. Paklenica Trail International, 10.000,00 Kn
 • Histeria Nova, Starigrad Paklenica VD, Croatia, 10.000,00 Kn
 • MTC Croatia, Absolute Paklenica, 5.000,00 Kn
 • Šimun Cimerman d.o.o, Velebit MTB Maraton, 5.000,00 Kn
 • KUD Podgorac, Organizacija Božićnog i Uskrsnog koncerta te predstavljanje podgorskog kraja na raznim manifestacijama, 5.000,00 Kn
 • HAK Poličnik, 15. Planinska utrka Starigrad-Veliko Rujno, 3.000,00 Kn
 

IZBOR NAJUREĐENIJE OKUĆNICE 2016.

 

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA U 2016. GODINI

TURISTIČKA ZAJEDNICA

OPĆINE STARIGRAD

Temeljem odluke Turističkog vijeća donesene na 5.sjednici održanoj 08.prosinca 2015.g. Turistička zajednica općine Starigrad objavljuje

JAVNI POZIV

za prijavu projekata za financijsku potporu u 2016.g.

I

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela financijskih potpora za realizaciju različitih turističkih inicijativa – projekata, proizvoda ili događanja, koji doprinose slijedećim ciljevima:

- razvoj turizma na područjima koja nisu turistički razvijena,

- obogaćenje turističke ponude destinacije,

- smanjenje sezonalnosti,

- umrežavanja i poticanja suradnje u vidu destinacijskog menadžmenta,

- stvaranja prepoznatljivog imagea destinacije

i to kroz slijedeće aktivnosti:

1. Organizacija manifestacija(kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih);

2. Očuvanje i turistička valorizacija kulturne baštine;

3. Razvoj ponude aktivnog odmora;

4. Zaštita i unapređenje okoliša.

II

KRITERIJI ZA ODABIR PROJEKATA

1. Jasno definiran sadržaj i aktivnosti;

2. Originalnost aktivnosti u smislu obogaćenja turističke ponude na području Općine;

3. Razvoj sadržaja koji doprinose produženju turističke sezone;

4. Doprinos promociji i jačanju imagea destinacije u zemlji i inozemstvu;

5. Učešće podnositelja zahtjeva u sufinanciranju aktivnosti projekta iz vlastitih izvora;

6. Učešće drugih subjekata u sufinanciranju aktivnosti projekta;

7. Procjena kvalitete projekta te doprinosa ciljevima iz točke I Javnog poziva;

8. Realizacija projekta u tekućoj godini.

TZO Starigrad zadržava pravo pozvati podnositelja zahtjeva na usmenu prezentaciju kandidiranog projekta.

III

NAMJENA SREDSTAVA POTPORE

Odobrena sredstva potpore mogu se koristiti isključivo za namjenu za koju su odobrena i to za sufinanciranje radova te troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju projekta.

Bespovratna sredstva potpore ne mogu se koristiti za:

- kupnju nekretnina i prijevoznih sredstava,

- troškove redovnog poslovanja(plaće i ostala primanja zaposlenih, režijski, poštanske i telekomunikacijske troškove, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade),

- izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije,

- sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju i ciljeve kandidiranog projekta.

IV

KORISNICI SREDSTAVA

Na Javni poziv se mogu prijaviti sve pravne i fizičke osobe, udruge, zadruge, ustanove i ostali čiji je projekt u skladu s kriterijima Javnog poziva.

Zahtjevi podnositelja koji imaju nepodmirenih obveza prema TZO Starigrad neće se razmatrati.

Rok za podnošenje projekata je 30.04.2015.g. odnosno do isteka raspoloživih sredstava.

Nepotpuni i/ili zakašnjeli projekti neće se razmatrati.

Projekti se predaju na obrascu koji se može preuzeti u Turističkom uredu Starigrad radnim danom od 08.00-14.00h ili preuzeti sa internet stranice www.rivijera-paklenica.hr a dostavljaju se istom osobno ili na adresu:

Turistička zajednica općine Starigrad

Trg Tome Marasovića 1

23244 Starigrad-Paklenica

V

ODOBRAVANJE POTPORE

TZO Starigrad može za pojedini projekt odobriti potporu do 50% prihvatljivih troškova projekta.

Odluku o izboru projekata i visini potpore donosi Turističko vijeće TZO Starigrad.

Popis odabranih projekata bit će objavljen na službenim internetskim stranicama TZO Starigrad www.rivijera-paklenica.hr

TZO Starigrad će sa nositeljem projekta kojemu Turističko vijeće odobri potporu sklopiti ugovor kojim će se urediti: način korištenja potpore, način praćenja realizacije projekta, isplata potpore, nadzor namjenskog korištenja sredstava potpore i druga pitanja vezana za organizaciju i realizaciju događanja i dodjelu potpore.

Isplata odobrenih sredstava vršit će se nakon realizacije projekta i podnošenja izvješća TZ-i s priloženim dokaznicama(računi, otpremnice, ugovori, fotografije i sl.) o realiziranom projektu.

TZO Starigrad ima pravo praćenja provjere točnosti podataka iz dostavljene dokumentacije te zadržava pravo nadzora realizacije projekta s ciljem ocjene kvalitete i uspješnosti projekta i pravo traženja dopune dokazne dokumentacije o realizaciji projekta i izvršenim plaćanjima.

Obrazac za prijavu (21kb)
 

2. JAVNI POZIV ZA DODJELU OZNAKE KVALITETE „WELCOME“ U OBITELJSKOM SMJEŠTAJU ZADARSKE ŽUPANIJE

Turistička zajednica zadarske županije u suradnji sa lokalnim TZ-ama poziva iznajmljivače-građane u domaćinstvu na uključenje u projekt dodjele oznake kvalitete u obiteljskom smještaju „WELCOME“.

Oznaka kvalitete WELCOME dodijelit će se iznajmljivačima – građanima u domaćinstvu sa područja Zadarske županije koji se prijave za sudjelovanje a ispunjavaju uvjete za članstvo u sustavu „WELCOME“ . Sustav obuhvaća slijedeće registrirane vrste kapaciteta: soba u domaćinstvu, apartman u domaćinstvu, studio apartman u domaćinstvu, kuća za odmor u domaćinstvu.

Ciljevi projekta su unapređenje ponude te povećanje kvalitete obiteljskog smještaja Zadarske županije kroz pojačanu promidžbu, specijalizaciju prema različitim skupinama turista i postizanje bolje tržišne vidljivosti i prepoznatljivosti.

Rok za podnošenje prijava za dodjelu oznake WELCOME je 25. ožujka 2016.g. a prijave se dostavljaju u Turistički ured TZO Starigrad.

WELCOME - O projektu (162kb) WELCOME - Pravilnik označavanja kvalitete(labelling) u obi... (236kb) WELCOME - Uvjeti za članstvo (14kb) WELCOME – Prijavnica (145kb)
 

NAJUREĐENIJE OKUĆNICE 2015.G.

U akciji Najuređenija okućnica 2015.g. nagrađene su slijedeće okućnice privatnih i gospodarskih subjekata na području Općine Starigrad: - u kategoriji Okućnica/balkon privatne kuće/stana:

 • Željka i Mirko Bušljeta, Starigrad
 • Vesela i Željko Stanić, Seline
 • Ana Zuanović, Seline

 • u kategoriji Okućnica gospodarskog subjekta:

 • U.O. Podgorje, restoran Podgorje, Seline
 • U.O. Oaza, bistro Oaza, Starigrad
 • U.O Lovre, konoba Marasović, Starigrad
 

ODOBRENE POTPORE PROJEKTIMA U 2015.G.

Temeljem odluka Turističkog vijeća TZO Starigrad od 02.03. i 30.06.2015.g. odobrene su potpore slijedećim projektima u 2015.g.:

 • Javna ustanova Nacionalni park Paklenica, 16.Međunarodni susret penjača Paklenica 2015., 01.-03.05.2015.g., 10.000,00Kn
 • Šimun Cimerman d.o.o, 13.Velebit Ultra Trail 19.-20.06.2015.g., 10.000,00Kn
 • Mountain Traveller Croatia, 3.Paklenica Trail International 02.05.2015., 5.000,00Kn
 • A.Smokrović/Z.Miletić, Events u Starigradu, srpanj-kolovoz 2015., 15.000,00Kn(otkazano)
 • Šimun Cimerman d.o.o, 4.Velebit MTB Maraton 20.09.2015., 5.000,00Kn
 • Histeria Nova, Babine suze i Vertical Dance Forum(prj Vrata Velebita), prosinac 2015., 7.500,00Kn
 

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA U 2015. GODINI

U cilju poticanja inicijativa kojima će se obogatiti turistička ponuda te unaprijediti uvjeti za boravak turista na području Općine Starigrad TZO Starigrad objavljuje

JAVNI POZIV

za sufinanciranje projekata od interesa za obogaćenje turističke ponude i unapređenje uvjeta boravka turista na području Općine Starigrad u 2015.g.

I

Predmet Poziva je dodjela financijskih potpora za realizaciju različitih turističkih inicijativa – projekata, proizvoda ili događanja, kojima se obogaćuje turistička ponuda i unapređuju uvjeti za boravak turista na području Općine Starigrad i to kroz slijedeće aktivnosti:

 • - Organizacija turističkih manifestacija (kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih)
 • - Očuvanje i turistička valorizacija kulturne baštine
 • - Razvoj ponude aktivnog odmora
 • - Projekti iz područja zaštite okoliša

II

KRITERIJI ZA ODABIR PROJEKATA

 • - Jasno definiran sadržaj i aktivnosti
 • - Originalnost aktivnosti u smislu obogaćenja turističke ponude na području Općine
 • - Razvoj sadržaja koji doprinose produženju turističke sezone
 • - Doprinos promociji i jačanju imagea destinacije u zemlji i inozemstvu
 • - Učešće podnositelja zahtjeva u sufinanciranju aktivnosti projekta iz vlastitih izvora
 • - Učešće drugih subjekata u sufinanciranju aktivnosti projekta
 • - Procjena kvalitete projekta te doprinosa razvoju turističke ponude i unapređenju uvjeta boravka turista
 • - Realizacija projekta u tekućoj godini

III

Na Javni poziv se mogu prijaviti sve pravne i fizičke osobe, udruge, zadruge, ustanove i ostali čiji je projekt u skladu s kriterijima Javnog poziva.

Zahtjevi podnositelja koji imaju nepodmirenih obveza prema TZO Starigrad neće se razmatrati.

Projekti se predaju na obrascu koji se može preuzeti u Turističkom uredu Starigrad radnim danom od 08.00-14.00h ili preuzeti sa internet stranice www.rivijera-paklenica.hr a dostavljaju se istom osobno ili na adresu:

Turistička zajednica općine Starigrad
Trg Tome Marasovića 1
23244 Starigrad-Paklenica

IV

Rok za podnošenje projekata je 15.04.2015.g. odnosno do isteka raspoloživih sredstava.
Nepotpuni i/ili zakašnjeli projekti neće se razmatrati.

Preuzmi DOC dokument - Obrazac za prijavu na natječaj (61 kb)

 

IZBOR NAJUREĐENIJE OKUĆNICE

 

ARHIVA

 

SUFINANCIRANJE PROJEKATA U 2014.G.


U cilju poticanja inicijativa kojima će se obogatiti turistička ponuda te unaprijediti uvjeti za boravak turista na području Općine Starigrad TZO Starigrad objavljuje:

JAVNI POZIV

za sufinanciranje projekata od interesa za obogaćenje turističke ponude i unapređenje uvjeta boravka turista na području Općine Starigrad u 2014.g.

I

Predmet Poziva je dodjela financijskih potpora za realizaciju različitih turističkih inicijativa – projekata, proizvoda ili događanja, kojima se obogaćuje turistička ponuda i unapređuju uvjeti za boravak turista na području Općine Starigrad i to kroz slijedeće aktivnosti:

 • 1. Organizacija turističkih manifestacija(kulturnih, zabavnih, sportskih)
 • 2. Očuvanje i turistička valorizacija kulturne baštine
 • 3. Razvoj ponude aktivnog odmora
 • 4. Projekti iz područja zaštite okoliša

II

KRITERIJI ZA ODABIR PROJEKATA

 • 1. Jasno definiran sadržaj i aktivnosti
 • 2. Originalnost aktivnosti u smislu obogaćenja turističke ponude na području Općine
 • 3. Učešće podnositelja zahtjeva u sufinanciranju aktivnosti projekta iz vlastitih izvora
 • 4. Učešće drugih subjekata u sufinanciranju aktivnosti projekta
 • 5. Procjena doprinosa razvoju turističke ponude i unapređenju uvjeta boravka turista
 • 6. Realizacija projekta u tekućoj godini

III

Na Javni poziv se mogu prijaviti sve pravne i fizičke osobe, udruge, zadruge, ustanove i ostali čiji je projekt u skladu s kriterijima Javnog poziva.

Zahtjevi podnositelja koji imaju nepodmirenih obveza prema TZO Starigrad neće se razmatrati.

Projekti se predaju na obrascu koji se može preuzeti u Turističkom uredu Starigrad radnim danom od 08.00-14.00h. ili preuzeti sa internet stranice www.rivijera-paklenica.hr a dostavljaju se istom osobno ili na adresu:

Turistička zajednica općine Starigrad
Trg Tome Marasovića 1
23244 Starigrad-Paklenica

IV

Rok za podnošenje projekata je 21.04.2014.g.

Odluku o izboru projekata i visini potpore donosi Turističko vijeće TZO Starigrad.

Isplata odobrenih sredstava vrši se nakon realizacije projekta i podnošenja izvješća TZ-i s priloženim dokaznicama(računi, ugovori, fotografije i sl.) o realiziranom projektu.

Preuzmi DOC dokument - Obrazac za prijavu na natječaj (61 kb)

 

KATALOG SMJEŠTAJA - INFO

1. OBJAVA SMJEŠTAJNIH OBJEKATA NA INTERNETSKOJ STRANICI TZO STARIGRAD

Vlasnici registriranih smještajnih objekata s područja Općine Starigrad mogu svoje kapacitete uvrstiti u bazu smještaja na službenoj internetskoj stranici TZO Starigrad.

U tu svrhu iznjamljivač treba u Turistički ured Starigrad dostaviti 5 fotografija na CD/DVD-u i popunjen obrazac za prijavu objekta sa podacima o ponudi objekta, lokaciji, kategoriji i sl. Navedeno se dostavlja osobno, poštom ili putem e-maila u do daljnjega neograničenom roku.

Preuzmi DOC dokument - Preuzmi Obrazac za prijavu objekta (125 kb)

2. OBJAVA SMJEŠTAJNIH OBJEKATA NA INTERNETSKOJ STRANICI HTZ-e

Na službenoj internetskoj stranici HTZ-e www.croatia.hr nalazi se i baza registriranog privatnog smještaja. Za potrebe njenog ažuriranja i nadopunjavanja svi registrirani iznajmljivači mogu dostaviti do 10 fotografija prema slijedećim tehničkim uvjetima:

-fotografije moraju biti snimljene na CD ili DVD, minimalno 1900 piksela širine i *jpeg formatu;
-svaka fotografija mora imati puno ime onoga što prikazuje pisano malim slovima u obliku «Ime odredišta Ime subjekta Smještajni kapacitet 00x.jpg» (npr. Dubrovnik Apartmani Ivezović A4.jpg);
-za sve fotografije potrebno je dostaviti i potpisanu izjavu o suglasnosti korištenja;
-navedeno se dostavlja u Turistički ured TZO Starigrad koja zaprimljene materijale proslijeđuje Službi za Internet HTZ-e.

Preuzmi DOC dokument - Izjava o suglasnosti korištenja fotografija (24 kb)IMPRESSUM

Portal rivijera-paklenica.hr se sastoji od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera, besplatnih sadržaja te linkova na vanjske stranice.
Turistička zajednica općine Starigrad zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na rivijera-paklenica.hr portalu bez obaveze prethodne najave.
Sve sadržaje rivijera-paklenica.hr portala koristite na vlastitu odgovornost i Turistička zajednica općine Starigrad se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem.

Autori fotografija:

Andrija Karli, Dinko Denona, Mladen Radolović Mrlja, Aleksandar Gospić. Josip Strmečki, Dragica Jović, Marin Marasović, Damir Kovačić, Šimun Cimerman, Šime Strikoman, Stašo Forenbaher, Lara Cernički, Martina Dubolnić-Glavan, Vicko Commerce d.d., Hotel Alan d.d., JU NP Paklenica, TZG Zadar, Narodni muzej Zadar, arhiva TZO Starigrad