TZ Info

TZ Info › Upute za iznajmljivače

I. TURISTIČKA PRISTOJBA II. PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆINSTVU III. FISKALIZACIJA IV. PRIVREMENO ODOBRENJE ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆINSTVU V. ČLANARINA VI. PDV i PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ VII. UREDBA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA - GDPR VIII. REKATEGORIZACIJA – Rješenja izdana do 01.09.2007. IX. POMOĆNI KREVETI X. PRAVILNIK O ODGODI ILI OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA TURISTIČKE PRISTOJBE XI. ​​​​POREZNE INFORMACIJE VEZANE UZ IZVANREDNO STANJE IZAZVANO ŠIRENJEM VIRUSA COVID-19.

Ove upute namijenjene su osobama koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu ili koje to žele postati. Upute su isključivo informativnog karaktera te se u njima nalaze izvadci zakona. Svi navedeni zakoni mog se pronaći na internet stranicama Narodnih novina www.nn.hr.

I. TURISTIČKA PRISTOJBA

Turističku pristojbu plaćaju:

 • 1. osobe koje u jedinici lokalne samouprave (općina ili grad) u kojoj nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost.
 • 2. osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (plovni objekti: jahta, brodica ili brod za gospodarsku djelatnost na kojima se pružaju turističke usluge u nautičkom turizmu – čarterski i brodovi za višednevna kružna putovanja)
 • 3. brodovi na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke
 • 4. osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 • 5. vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u općini ili gradu koji nije smještajni objekt u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu
 • 6. vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe.

Turističku pristojbu ne plaćaju:

 • 1. djeca do 12 godina
 • 2. osobe s invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj
 • 3. osobe koje zbog potrebe rada ili obavljanja poslova koriste uslugu smještaja u općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište, isključivo za vrijeme obavljanja poslova/rada
 • 4. profesionalni članovi posade na čarterskim plovilima i brodovima za višednevna kružna putovanja
 • 5. sudionici školskih paket aranžmana s uključenim smještajem, koje su odobrile školske ustanove
 • 6. osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja prava na smještaj kao korisnici socijalne službe
 • 7. studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju kada borave u smještajnom objektu u toj općini ili gradu.

Boravišnu pristojbu za 50% plaćaju:

 • 1. osobe od navršenih 12 do 18 godina
 • 2. osobe do 29 godina koje su članovi međunarodnih omladinskih organizacija kada koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj koji su uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj (Hosteling International).

Pravo na ne plaćanje turističke pristojbe, odnosno na plaćanje umanjenog iznosa turističke pristojbe dokazuje se odgovarajućim ispravama, ugovorom o radu, potvrdama i sl.

2. IZNOSI TURISTIČKE PRISTOJBE

Temeljem Zakona o  turističkoj pristojbi (NN 52/19), i Pravilnika o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 71/19) , turistička pristojba za 2020. godinu za mjesta Starigrad, Seline i Tribanj iznosi:


Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost - po osobi
Razdoblje 1. 4. do 30. 9. Ostalo razdoblje
iznos turističke pristojbe (u kunama) 10,00 7,00

Noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta) - po osobi
Razdoblje 1. 4. do 30. 9. Ostalo razdoblje
iznos turističke pristojbe (u kunama) 8,00 5,00

Smještaj u domaćinstvu – po glavnom i pomoćnom krevetu Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu – po glavnom i pomoćnom krevetu
godišnji paušalni iznos turističke pristojbe (u kunama) 350,00 200,00
Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj – za svaku smještajnu jedinicu Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj – za svaku smještajnu jedinicu
godišnji paušalni iznos turističke pristojbe (u kunama) 500,00 250,00

II. PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆINSTVU

1. Ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu smatraju se:

 • usluga smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je iznajmljivač vlasnik, do najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti
 • usluga smještaja u kampu, organiziranom na zemljištu kojeg je iznajmljivač vlasnik, s najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina starosti.
 • usluge doručka, polupansiona ili pansiona gostima kojima iznajmljivač pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor.

2. Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu obavezne su:

 • a) Ishoditi Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu kod Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji – Služba za gospodarstvo – Odsjek za turizam i pomorstvo, Ivana Mažuranića bb, Zadar ( tel. 023/350-182 ).
  Preuzmi DOC dokument - Obrazac za ishođenje odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu s popisom potrebnih dokumenata
 • b) nabaviti standardiziranu ploču, s oznakom vrste i kategorije objekta, utvrđene rješenjem nadležnog ureda i vidno je istaknuti na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini.

  Standardiziranu ploču, temeljem rješenja o razvrstavanju i/ili kategorizaciji, iznajmljivač naručuje izravno od ovlaštenog proizvođača koji ima suglasnost Ministarstva turizma te snosi troškove izrade i dostave naručene ploče.

  Proizvođaču je potrebno poslati:

  - Kopiju uplatnice
  - Kopiju rješenja o kategorizaciji
  - Točnu adresu na koju treba isporučiti ploču

  Ovlašteni proizvođači koji imaju suglasnost Ministarstva turizma:

  1. Kordun - marketing d.o.o. (Matka Laginje 10, 47000 Karlovac; tel: 047 645 561 ; e-mail: prodaja-lav@kordun.hr)

  2. Jaguar d.o.o. (Hrvojeva 6, 21000 Split; tel: 021 343 888 ; e-mail: jaguar@post.htnet.hr) za ploče: 1. Hotel; 2. Depandansa hotela; 3. Integralni hotel – Udruženi; 4. Difuzni hotel; 5. Soba u domaćinstvu; 6. Apartman u domaćinstvu; 7. Studio apartman u domaćinstvu; 8. Kuća za odmor u domaćinstvu; 9. Kamp u domaćinstvu;

  3. Binar d.o.o. (Livanjska 12, 21000 Split; tel: 021 344 442 ; e-mail: binar@st.htnet.hr za ploče: 1. Apartman u domaćinstvu; 2. Studio apartman u domaćinstvu

  4. Robi, obrt za usluge reklamiranja i pranje automobila, vl. Vesela Mikić (Put Nina 129a, 23000 Zadar; tel: 023 220 655 ; e-mail: reklame.mikic@gmail.com za ploče: 1. Apartman u domaćinstvu; 2. Soba u domaćinstvu; 3. Kamp u domaćinstvu; 4. Studio apartman; 5. Kuća za odmor
 • c) u svakom objektu ( sobi, apartmanu, kući za odmor, kampu ) istaknuti naznaku vrste i kategorije objekta, cijene usluga koje se nude, informaciju o plaćanju boravišne pristojbe te se pridržavati navedenih cijena. Obveznici plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe u cjeniku ne ističu iznos boravišne pristojbe već napomenu da je boravišna pristojbe uračunata u cijenu usluge smještaja. Cijene usluga moraju biti izražene u kunama, a obrazac cjenika možete preuzeti ovdje ili u Turističkom uredu TZO Starigrad. Od 01.01.2007. g. više nije propisana obveza ovjere cjenika ugostiteljskih usluga. Iznajmljivač koji osim usluge smještaja gostima pruža usluge doručka, polupansiona ili pansiona, dužan je utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak i pružiti usluge po utvrđenim normativima te na zahtjev normativ predočiti gostu. Preuzmi DOC dokument - OBRAZAC CJENIKA –PAUŠALNA BP
 • d) prijaviti i odjaviti gosta u roku od 24 sata putem informacijskog sustava eVisitor, temeljem korisničkih podataka koje izdaje Vaša Turistička zajednica
 • e) voditi Popis gostiju koji se automatski kreira u sustavu eVisitor – nije ga potrebno voditi u obliku uvezane knjige (papirnato)
 • f) izdati gostu račun ( u kopiji ) s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom, pruženih usluga za svaku pruženu uslugu. Uz račun za pružene usluge smještaja obveznici plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe ne navode iznos boravišne pristojbe
 • g) kopija računa je isprava za knjiženje u Evidenciju o prometu koju iznajmljivač treba voditi temeljem koje se vrši izračun turističke članarine.
  Evidenciju o prometu moguće je voditi u obliku uvezane knjige, ili unutar sustava eVisitor.
 • h) uplatiti članarinu Turističkoj zajednici temeljem Zakona o članarinama u turističkim zajednicama ( NN 152/08 i NN 88/10 ). Članarina se plaća po stopama propisanim za pojedine razrede turističkog mjesta, a uplaćuje se mjesečno do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec i to u visini jedne dvanaestine osnovice po obračunu za prethodnu godinu. Konačni obračun članarine podnosi se Poreznoj upravi na obrascu TZ do konca veljače iduće godine, nakon godine za koju se sastavlja konačni obračun. Iznos članarine izračunava se na sljedeći način: Ukupni promet po računima, odnosno po knjizi Evidencija prometa ( bez boravišne pristojbe ) množi se s pripadajućim koeficijentom mjesta.

  Razred A / Starigrad - 0,16150 %
  Razred B / Seline - 0,14858 %
  Razred C / Tribanj - 0,12920 %

  Primjer izračuna za mjesto Starigrad:
  - ukupni promet po računima iznosi 1.000,00 kn
  Izračun: 1.000,00 x 0,16150 % = 1,16 kn
  U nalogu za plaćanje kojeg iznajmljivač sam ispunjava upisuju se sljedeći podaci:

  Primatelj: TZ općine Starigrad Broj računa primatelja: HR02 10010051741627150
  Model: HR67
  Poziv na broj: OIB iznajmljivača
 • i) uplatiti godišnji paušalni iznos poreza na dohodak u četiri godišnje rate, a koji se utvrđuje poreznim rješenjem kojeg donosi i dostavlja nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave.
 • j) omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora u objektu i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak, te omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte. U objektu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora, te voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora.
  Preuzmi PDF dokument - Obavijest o načinu podnošenja prigovora gostiju

3. Utvrđivanje paušalnog iznosa BP-e kada se Rješenje o odobrenju ili prestanku odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga donosi tijekom godine:

Temeljem Pravilnika o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (NN 92/09) vezano za slučaj kada se rješenje o odobrenju ili prestanku odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu donosi tijekom godine, paušalni iznos boravišne pristojbe utvrđuje se na sljedeći način:

 • a) osobe koje su rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ishodile prvi puta:
  - do 31. srpnja – plaćaju puni paušalni iznos boravišne pristojbe za tekuću godinu,
  - do 31. kolovoza – plaćaju dvije trećine paušalnog iznosa boravišne pristojbe za tekuću godinu,
  - do 30. rujna – plaćaju jednu trećinu paušalnog iznosa boravišne pristojbe za tekuću godinu,
  - nakon 30. rujna – ne plaćaju paušalni iznos boravišne pristojbe za tekuću godinu
 • b) osobe koje su rješenje o prestanku odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ishodile:
  - do 30. lipnja – ne plaćaju paušalni iznos boravišne pristojbe za tekuću godinu,
  - do 31. srpnja – plaćaju jednu trećinu paušalnog iznosa boravišne pristojbe za tekuću godinu,
  - do 31. kolovoza – plaćaju dvije trećine paušalnog iznosa boravišne pristojbe za tekuću godinu,
  - nakon 31. kolovoza – plaćaju puni iznos boravišne pristojbe za tekuću godinu

4. Prestanak pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu prestaje važiti:

 • 1 smrću iznajmljivača.
 • 2 odjavom iznajmljivača danom navedenim u odjavi ili danom podnošenja odjave nadležnom uredu ako je iznajmljivač u odjavi utvrdio datum unatra.
 • 3 ako iznajmljivač ne započne pružati usluge u roku od godine dana od dana konačnosti rješenja.
 • 4 ako se utvrdi da je iznajmljivač, odnosno objekt u kojem se pružaju ugostiteljske usluge prestao ispunjavati neki od uvjeta navedenih u članku 33. stavku 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koja se odnosi na njega.
 • 5 ako je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da nisu ispunjeni uvjeti propisani Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti a utvrđeni nedostaci nisu otklonjeni u zadanom roku.

III. FISKALIZACIJA

Iznajmljivači – građani u domaćinstvu nisu obveznici fiskalizacije. Istima se ne utvrđuje obveza fiskalizacije s obzirom da ne ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti već dohodak od imovine i imovinskih prava.

Iznajmljivači – obrti koji su u prethodnoj godini ostvarili prihode u iznosu do 149.500,00Kn su mali obveznici fiskalizacije. Oni nastavljaju plaćati porez na dohodak od samostalne djelatnosti u paušalnom obliku, a od 01.07.2013.g. dužni su izdavati račune iz Knjige uvezanih računa koju prethodno ovjeravaju u nadležnoj Poreznoj upravi.

Iznajmljivači – obrti i poduzeća koji su u prethodnoj godini ostvarili prihode u rasponu od 149.500,00Kn do 230.000,00Kn vode poslovne knjige i sukladno tome plaćaju porez na dohodak. Oni su obveznici fiskalizacije od 01.01.2013.g. te su dužni izdavati fiskalizirane gotovinske račune.

Svi iznajmljivači koji su u prethodnoj godini ostvarili prihode veće od 230.000,00Kn postaju obveznici Poreza na dodanu vrijednost i obveznici fiskalizacije od 01.01. iduće godine.

Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju.
Turistički ured TZO Starigrad

IV. PRIVR. ODOBRENJE ZA PRUŽANJE UGOST. USLUGA U DOMAĆ.

Izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 121/16) omogućuje se ishođenje privremenog odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu za objekte za koje je u roku podnesen zahtjev za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine za manje zahtjevnu zgradu. Temeljem privremenog Rješenja moguće je obavljati ugostiteljske usluge u domaćinstvu do 31.12.2020. godine.

Iznajmljivači koji su već ishodili privremena Rješenja s datumom važenja do 31.12.2016. godine, temeljem istih nastavljaju obavljanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu do 31.12.2020. godine.

V. ČLANARINA

    ČLANARINA U 2020. GODINI


Sukladno Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19) koji propisuje paušalno plaćanje turističke članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na OPG-u, te Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 14/20) visine godišnjeg paušalnog iznosa članarine za: Starigrad, Seline i Tribanj iznose:

 • Smještaj u domaćinstvu – po krevetu - 45,00 kuna
 • Smještaj na OPG-u - po krevetu - 30,00 kuna
 • Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište - robinzonski smještaj - za svaku smještajnu jedinicu - 80,00 kuna
 • Smještaj na OPG-u u kampu i u objektu vrste kamp odmorište - robinzonski smještaj - za svaku smještajnu jedinicu - 60,00 kuna

Godišnji paušalni iznos članarine je umnožak najvećeg broja kreveta, odnosno najvećeg broja smještajnih jedinica u kampu i kamp odmorištu i u objektu za robinzonski smještaj u prethodnoj godini, koji su utvrđeni Rješenjem za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na OPG-u i iznosa članarine.

Paušalni iznos članarine za pomoćne krevete umanjuje se za 50% - odnosi se na pomoćne krevete koji se nalaze u izreci Rješenja za iznajmljivanje.

Na pomoćne krevete koji se nalaze u obrazloženju Rješenja za iznajmljivanje ne plaća se turistička članarina.

Godišnji paušalni iznos turističke članarine može se uplatiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka ( dospijevaju 31. 07., 31. 08. i 30. 09. )

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ 2. Obrazac TZ 2 podnosi se nadležnoj Poreznoj upravi do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu u kojoj je u obvezi obračunati i uplatiti članarinu turističkoj zajednici.

Podaci za plaćanje turističke članarine:
PRIMATELJ: Članarina turističkim zajednicama – Starigrad
IBAN primatelja: HR02 10010051741627150
MODEL: HR67
POZIV NA BROJ: OIB iznajmljivača
Opis plaćanja: turistička članarina za________godinu

Obrazac TZ 2

    ČLANARINA DO 2019. GODINE


Sukladno Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama(NN 152/08, NN 88/10) iznajmljivač-građanin u domaćinstvu je dužan uplatiti članarinu Turističkoj zajednici općine Starigrad na slijedeći način:

 • članarina se plaća po stopama propisanim za pojedine razrede turističkog mjesta, a uplaćuje se mjesečno do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec i to u visini jedne dvanaestine osnovice po obračunu za prethodnu godinu. Konačni obračun članarine podnosi se Poreznoj upravi na obrascu TZ do konca veljače iduće godine, nakon godine za koju se sastavlja konačni obračun. Preuzmi obrazac
 • obračun iznosa članarine: ukupni promet po računima, odnosno po knjizi Evidencija prometa (bez boravišne pristojbe) množi se sa pripadajućim koeficijentom mjesta.

Razred A / Starigrad - 0,16150 %
Razred B / Seline - 0,14858 %
Razred C / Tribanj - 0,12920 %

Primjer izračuna za mjesto Starigrad:

 • ukupni promet po računima iznosi 1.000,00 kn
 • Izračun: 1.000,00 x 0,16150 % = 1,16 kn

U nalogu za plaćanje kojeg iznajmljivač sam ispunjava upisuju se sljedeći podaci:
Primatelj: TZ općine Starigrad
Broj računa primatelja: HR02 10010051741627150
Model: HR67
Poziv na broj: OIB iznajmljivača

VI. PDV i PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ

Obveze iznajmljivača vezano uz PDV i PDV identifikacijski broj

Građani privatni iznajmljivači koji primaju usluge posredovanja od agencija iz država članica EU i trećih zemalja obvezni su:

 • zatražiti PDV identifikacijski broj 15 dana prije primanja usluga od putničkih agencija iz država članica EU
 • podnijeti elektroničkim putem Obrazac PDV za obračunska razdoblja u kojima je primio usluge agencije iz država članica EU ili iz trećih zemalja
 • podnijeti elektroničkim putem Obrazac PDV-S za usluge koje su im obavile agencije iz drugih država članica EU
 • obrasci PDV i PDV-S podnose se nadležnoj Poreznoj upravi do 20-og dana u mjesecu koji slijedi po završetku mjeseca u kojemu je usluga obavljena, a obračunati i iskazani PDV u Obrascu PDV iznajmljivač treba platiti do posljednjeg dana u mjesecu nakon mjeseca u kojemu je usluga obavljena

Više informacija: Porezna uprava

Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju.
Turistički ured TZO Starigrad

VII. UREDBA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA - GDPR

Dana 25. svibnja 2018. stupa na snagu Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) Europskog Parlamenta i Vijeća, a obveznici primjene su sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju određenu profesionalnu djelatnost, pa i fizičke osobe kada obrađuju osobne podatke izvan okvira potreba kućanstva. Između ostalog, to uključuje i pružatelje ugostiteljskog smještaja u domaćinstvu (iznajmljivače), hotelske kuće te druge tvrtke i obrtnike koji pružaju ugostiteljske usluge smještaja i obveznici su obrade osobnih podataka u svrhu prijave boravka turista u sustavu eVisitor. 

Prema Općoj uredbi ispitanika potrebno je jasno i nedvosmisleno informirati o svrsi prikupljanja i obrade osobnih podataka. Stoga je Hrvatska turistička zajednica za potrebe informiranja turista pripremila kratak tekst kojeg možete koristiti prilikom rezervacija i prijave Vaših gostiju, a u kojem se navodi pravni temelj za prikupljanje i svrha obrade osobnih podataka koji se unose u eVisitor. Također, objavljene su i smjernice za korisnike sustava.

Prikupljanje pojedinačnih privola nije obavezno u slučaju eVisitor-a jer je osnova za obradu osobnih podataka ispunjenje pravnih obveza vlasnika smještajnog objekta kao voditelja obrade osobnih podataka (čl. 6. Uredbe). Osobni podaci ne smiju se koristiti za drugu svrhu osim one za koju su pribavljeni, a za sve ostale svrhe je potrebna jasna i nedvosmislena privola. 

Podaci koji nisu zakonski obavezni za unos u eVisitor su npr. telefonski broj i e-mail adresa te je za obradu tih podataka potrebna izričita privola turista. Privola ne mora biti pisana, ali je Uredbom propisano da mora biti dokaziva.

eVisitor - Smjernice Prikupljanje osobnih podataka HR Prikupljanje osobnih podataka EN Prikupljanje osobnih podataka DE

Obavijest na drugim jezicima nalazi se na: www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/evisitor

VIII. REKATEGORIZACIJA – Rješenja izdana do 01.09.2007.

Iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, broj 99/18 – stupio na snagu 17. studenoga 2018.)

Članak 25.

(1) Iznajmljivači koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu temeljem rješenja o odobrenju izdanih do 1. rujna 2007. godine, odnosno prije stupanja na snagu Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 88/07.) ili temeljem rješenja izdanog povodom zahtjeva podnesenog prije 1. rujna 2007. dužni su, radi nastavka pružanja ugostiteljskih usluga s pravom isticanja oznake za kategoriju (zvjezdice) na objektu u kojem pružaju ugostiteljske usluge, podnijeti uredni zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu sukladno odredbama ovoga Zakona i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 9/16., 54/16., 61/16. i 69/17.), u roku od:

   - dvije godine od stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su rješenje o odobrenju ishodili do 31. prosinca 2000.
   - tri godine od stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su rješenje o odobrenju ishodili u razdoblju od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004.
   - četiri godine od stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su rješenje o odobrenju ishodili nakon 31. prosinca 2004.

(2) Nadležni ured, na zahtjev iznajmljivača, izdaje rješenje iz stavka 1. ovoga članka.

(3) U postupku izdavanja rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne utvrđuje se ispunjavanje uvjeta iz članka 34. stavka 2. točaka 1. i 3. Zakona.

(4) Na rješenje nadležnog ureda iz stavka 1. ovoga članka stranka ima pravo izjaviti žalbu Ministarstvu.

(5) Primjerak izvršnog rješenja iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se mjesno nadležnom uredu turističke inspekcije središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u području ugostiteljstva i nadležnom uredu sanitarne inspekcije središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove sanitarne inspekcije, nadležnoj ispostavi područnog ureda središnjeg tijela državne uprave nadležnog za porezni sustav te središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove statistike.

(6) Iznajmljivači iz stavka 1. ovoga članka koji ne podnesu zahtjev za izdavanje rješenja iz stavka 1. ovoga članka nastavljaju pružati ugostiteljske usluge, ali gube pravo isticati oznaku za kategoriju (zvjezdice) na objektu u kojem pružaju ugostiteljske usluge i u promidžbenim materijalima.


Članak 26.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 5000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iznajmljivač ako ističe na objektu oznaku za kategoriju (zvjezdice) bez rješenja iz članka 25. stavka 1. ovoga Zakona ili ističe zvjezdice u promidžbenim materijalima bez rješenja iz članka 25. stavka 1. ovoga Zakona (članak 25. stavak 6.).

(2) U slučaju ponavljanja prekršaja iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se iznajmljivač novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 do 10.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka turistički inspektor može naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja u iznosu od 1000,00 kuna, osim u slučaju iz stavka 2. ovoga članka.


Članak 27. 

(1) Iznajmljivači ili nositelji ili članovi obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona ishodili rješenje za pružanje ugostiteljskih usluga u objektu kamp-odmorište – robinzonski smještaj, sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 9/16., 54/16., 61/16. i 69/17.) ili Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 54/16. i 69/17.), dužni su uskladiti smještajni kapacitet sukladno odredbama ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Iznajmljivači koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona temeljem rješenja nadležnog ureda iz članka 34. stavaka 1., 4. i 5. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 85/15. i 121/16.) pružali usluge polupansiona i punog pansiona, dužni su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.


Članak 28.

Ministar će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona s odredbama ovoga Zakona uskladiti Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 9/16., 54/16., 61/16. i 69/17.) i Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 54/16. i 69/17.).IX. POMOĆNI KREVETI

Sukladno novom Zakonu o turističkoj pristojbi (NN 52/19) koji je stupio na snagu 01.01.2020.g., došlo je do promjene u regulaciji pomoćnih kreveta.

Naime, pomoćni kreveti mogu se iznajmljivati i oglašavati samo ako su navedeni u Izreci Rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

Ukoliko su pomoćni kreveti navedeni u Obrazloženju Rješenja, eVisitor će ih automatski brisati iz kapaciteta objekta, te ih iznajmljivač više ne može iznajmljivati ni oglašavati.

Ukoliko iznajmljivač želi nastaviti iznajmljivati pomoćne krevete potrebno je podnijeti zahtjev za izmjenu Rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, kojim će se pomoćni kreveti unijeti u Izreku Rješenja.

Zahtjev za izmjenu Rješenja (upis pomoćnih kreveta) možete dostaviti osobno ili poštom na adresu nadležnog ureda:

ZADARSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA POVJERENE POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE
Odsjek za gospodarstvo, turizam i imovinsko-pravne poslove
Pododsjek za ugostiteljstvo i turizam
Josipa Jurja Strossmayera 20
23000 ZADAR

Ukoliko iznajmljivač ne želi iznajmljivati i oglašavati pomoćne krevete koji se nalaze u Obrazloženju Rješenja, nije potrebno podnijeti zahtjev za izmjenu Rješenja. Postojeće Rješenje ostaje na snazi, a pomoćni kreveti će automatski biti izbrisani od strane eVisitora.

Pomoćni kreveti - Zahtjev Pomoćni kreveti - Izjava Odjava svega

X. PRAVILNIK O ODGODI ILI OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA TURISTIČKE PRISTOJBE

NN 36/2020 (25.3.2020.), Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Ministarstvo turizma
764
Na temelju članka 14.a stavka 1. Zakona o turističkoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 52/19 i 32/20), ministar turizma donosi

PRAVILNIK O ODGODI ILI OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA TURISTIČKE PRISTOJBE ZA OSOBE KOJE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU ILI NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU

Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se odgoda ili oslobađanje od plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe u uvjetima posebnih okolnosti definiranih člankom 14.a Zakona o turističkoj pristojbi.

Članak 2.
(1) Zbog posebnih okolnosti, osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu oslobađaju se plaćanja pola iznosa godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za glavni krevet i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti za 2020. godinu.
(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka oslobađaju se plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za pomoćne krevete za 2020. godinu u cijelosti.

Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/2
Urbroj: 529-06-01-01/1-20-1
Zagreb, 23. ožujka 2020.

XI. ​​​​POREZNE INFORMACIJE VEZANE UZ IZVANREDNO STANJE IZAZVANO ŠIRENJEM VIRUSA COVID-19.

​Mjere plaćanja poreza za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

​Poduzetnici, ako vam posebne okolnosti utječu na poslovanje s ciljem održavanja likvidnosti, gospodarske aktivnosti i zadržavanja zaposlenosti možete Poreznoj upravi podnijeti Zahtjev za odgodom plaćanja​ uslijed posebnih okolnosti (u daljnjem tekstu Zahtjev).

Zahtjev je moguće je podnijeti Poreznoj upravi:

1. putem sustava ePorezna​ – obvezni način za sve korisnike ePorezne. Pozivamo također i ostale porezne obveznike na korištenje usluga ePorezna jer im je omogućeno podnositi navedeni zahtjev putem sigurnosnih vjerodajnica razine 3 (tokenima, internet i mobilnih usluga raznih banaka).

Ukoliko niste korisnici sustava ePorezne, omogućene su slijedeće opcije u ovim posebnim uvjetima:

2. putem web forme Pišite nam – birajući temu ePorezna – JPPU podtemu Zahtjev za odgodom plaćanja pri čemu je moguće popuniti i priložiti obrazac. Napominjemo da ukoliko obrazac nije moguće potpisati pa priložiti, prihvatiti će se obrasci bez potpisa uz podatke za kontakt navedenu u Zahtjevu i po potrebi u mailu

3. samo iznimno, paušalni porezni obveznici, koji iz objektivnih razloga ne mogu podnijeti Zahtjev na način naveden po točkama 1. i 2., mogu neposrednim telefonskim kontaktom zatražiti usmeno podnošenje Zahtjeva.

 • na dan podnošenja Zahtjeva, morate biti uredan porezni obveznik što znači da moraju biti podnijete sve porezne prijave te podmirene sve dospjele obveze
 • u Zahtjevu morate dokazati pokazatelje nemogućnosti plaćanja poreza što ćete učiniti na način da ćete ili napisati podatke o padu prometa prethodnog mjeseca u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili ćete opisati i obrazložiti u bitnome zašto očekujete pad prometa u narednih tri mjeseca
 • u slučaju nedostataka u Zahtjevu ili nepodmirenih dugova, kontaktirat će vas nadležni službenik Porezne uprave
 • Porezna uprava obavijestiti će Vas mailom ili na drugi primjereni način o osnovanosti Vašeg zahtjeva
 • ukoliko Vam je zahtjev osnovan, svaka obveza koja dospijeva u vremenu posebnih okolnosti do 20.06.2020. temeljem prijava koje podnosite ili zaduženja koja Vam stvaramo na Vašim porezno-knjigovodstvenim karticama odgoditi će se za 3 mjeseca span
 • za odgodu svih poreznih obveza, kojima se podrazumijevaju i ostala javna davanja u nadležnosti Porezne uprave (doprinosi, članarine i slično) podnosi se jedan Zahtjev
 • prihvatom Zahtjeva, ostaje Vaša obveza da sve porezne prijave podnosite u rokovima kako je to uređeno propisima o pojedinom javnom davanju, a Porezna uprava će temeljem tako podnijetih prijava i učinjenih zaduženja, zaduživati odgodu
 • pravo na odgodu poreznih obveza nije moguće postići za PDV za 2 mjesec koji se podnosio do 20.03, a koji dospijeva do 31.03
 • pravo na odgodu PDV imaju samo poduzetnici koji su u prethodnoj godini imali prihode do 7,5 mil kn pod uvjetom da porez obračunavaju prema izdanim računima. Porezna uprava će Vas po potrebi, po dospijeću PDV za 3 mjesec te naredne mjesece, kontaktirati radi utvrđenja je li PDV po izdanim računima plaćen
 • ukoliko po dospijeću prve odgođene obveze nećete moći namiriti poreznu obvezu, moći ćete podnijeti zahtjev za obročnu otplatu
 • o svim bitnim informacijama Porezna uprava obavještava će Vas putem posebnog mjesta na Internet stranici Porezne uprave – COVID-19
 • Porezna uprava omogućiti će svim urednim poreznim obveznicima da na jednostavan način, podnošenjem jednog Zahtjeva ostvare pravo na odgodu dospjelih poreznih obveza

Više informacija: https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/COVID_19_informacije.aspx

IMPRESSUM

Portal rivijera-paklenica.hr se sastoji od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera, besplatnih sadržaja te linkova na vanjske stranice.
Turistička zajednica općine Starigrad zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na rivijera-paklenica.hr portalu bez obaveze prethodne najave.
Sve sadržaje rivijera-paklenica.hr portala koristite na vlastitu odgovornost i Turistička zajednica općine Starigrad se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem.

Autori fotografija:

Andrija Karli, Dinko Denona, Mladen Radolović Mrlja, Aleksandar Gospić. Josip Strmečki, Dragica Jović, Marin Marasović, Damir Kovačić, Šimun Cimerman, Šime Strikoman, Stašo Forenbaher, Lara Cernički, Martina Dubolnić-Glavan, Vicko Commerce d.d., Hotel Alan d.d., JU NP Paklenica, TZG Zadar, Narodni muzej Zadar, arhiva TZO Starigrad