TZ Info

TZ Info › Instructions for renters

I. TURISTIČKA PRISTOJBA II. PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆINSTVU III. FISKALIZACIJA IV. PRIVREMENO ODOBRENJE ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆINSTVU V. ČLANARINA VI. PDV i PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ VII. UREDBA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA - GDPR VIII. REKATEGORIZACIJA – Rješenja izdana do 01.09.2007. IX. POMOĆNI KREVETI

Ove upute namijenjene su osobama koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu ili koje to žele postati. Upute su isključivo informativnog karaktera te se u njima nalaze izvadci zakona. Svi navedeni zakoni mogu se pronaći na internet stranicama Ministarstva turizma i sporta.

PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆINSTVU

I. TURISTIČKA PRISTOJBA

Turističku pristojbu plaćaju:

 • 1. osobe koje u jedinici lokalne samouprave (općina ili grad) u kojoj nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost.
 • 2. osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (plovni objekti: jahta, brodica ili brod za gospodarsku djelatnost na kojima se pružaju turističke usluge u nautičkom turizmu – čarterski i brodovi za višednevna kružna putovanja)
 • 3. brodovi na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke
 • 4. osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 • 5. vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u općini ili gradu koji nije smještajni objekt u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu
 • 6. vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe.

Turističku pristojbu ne plaćaju:

 • 1. djeca do 12 godina
 • 2. osobe s invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj
 • 3. osobe koje zbog potrebe rada ili obavljanja poslova koriste uslugu smještaja u općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište, isključivo za vrijeme obavljanja poslova/rada
 • 4. profesionalni članovi posade na čarterskim plovilima i brodovima za višednevna kružna putovanja
 • 5. sudionici školskih paket aranžmana s uključenim smještajem, koje su odobrile školske ustanove
 • 6. osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja prava na smještaj kao korisnici socijalne službe
 • 7. studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju kada borave u smještajnom objektu u toj općini ili gradu.

Turističku pristojbu za 50% plaćaju:

 • 1. osobe od navršenih 12 do 18 godina
 • 2. osobe do 29 godina koje su članovi međunarodnih omladinskih organizacija kada koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj koji su uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj (Hosteling International).

Pravo na ne plaćanje turističke pristojbe, odnosno na plaćanje umanjenog iznosa turističke pristojbe dokazuje se odgovarajućim ispravama, ugovorom o radu, potvrdama i sl.

TURISTIČKA PRISTOJBA ZA 2024. GODINU
Temeljem Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/19), i Pravilnika o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 71/19) , turistička pristojba za 2024. godinu za mjesta Starigrad, Seline i Tribanj iznosi:


Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost - po osobi
Razdoblje 1. 1. do 31. 12.
Iznos turističke pristojbe 1,50 EUR

Noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi
(Kampovi i Kamp odmorišta) - po osobi
Razdoblje 1.4. – 30.9. Ostalo razdoblje
Iznos turističke pristojbe 1,50 EUR 1,33 EUR

Smještaj u domaćinstvu – po glavnom i pomoćnom krevetu Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu – po glavnom i pomoćnom krevetu
Godišnji paušalni iznos turističke pristojbe 48,00 EUR 35,00 EUR
Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj – za svaku smještajnu jedinicu Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj – za svaku smještajnu jedinicu
Godišnji paušalni iznos turističke pristojbe 68,00 EUR 35,00 EUR

TURISTIČKA PRISTOJBA ZA 2025. GODINU
Temeljem Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/19), i Pravilnika o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 71/19) , turistička pristojba za 2025. godinu za mjesta Starigrad, Seline i Tribanj iznosi:


Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost - po osobi
Razdoblje 1.1. - 31.12.
Iznos turističke pristojbe 1,50 EUR

Noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi
(Kampovi i Kamp odmorišta) - po osobi
Razdoblje 1.4. – 30.9. Ostalo razdoblje
Iznos turističke pristojbe 1,50 EUR 1,33 EUR

Smještaj u domaćinstvu – po glavnom i pomoćnom krevetu Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu – po glavnom i pomoćnom krevetu
Godišnji paušalni iznos turističke pristojbe 50,00 EUR 38,00 EUR
Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj – za svaku smještajnu jedinicu Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj – za svaku smještajnu jedinicu
Paušalni iznos turističke pristojbe 70,00 EUR 38,00 EUR

II. PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆINSTVU

1. Ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu smatraju se:

 • usluga smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je iznajmljivač vlasnik, do najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti
 • usluga smještaja u kampu, organiziranom na zemljištu kojeg je iznajmljivač vlasnik, s najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina starosti.
 • usluge doručka, polupansiona ili pansiona gostima kojima iznajmljivač pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor.

2. Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu obavezne su:

 • a) ishoditi Rješenje o odobrenju za pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu kod:

  ZADARSKA ŽUPANIJA
  UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM
  Stjepana Držislava 1, 23000 Zadar
  Telefoni: 023 350-144, 023 350-145 , 023 350-182

  Obrazac za ishođenje odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu možete preuzeti na: https://www.zadarska-zupanija.hr/obrasci-gospodarstvo-i-turizam/pododsjek-za-ugostiteljstvo-i-turizam
 • b) nabaviti standardiziranu ploču, s oznakom vrste i kategorije objekta, utvrđene rješenjem nadležnog ureda i vidno je istaknuti na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini.

  Standardiziranu ploču, temeljem rješenja o razvrstavanju i/ili kategorizaciji, iznajmljivač naručuje izravno od ovlaštenog proizvođača koji ima suglasnost Ministarstva turizma te snosi troškove izrade i dostave naručene ploče.

  Proizvođaču je potrebno poslati:

  - Kopiju uplatnice
  - Kopiju rješenja o kategorizaciji
  - Točnu adresu na koju treba isporučiti ploču

  Ovlašteni proizvođači koji imaju suglasnost Ministarstva turizma:

  1. Kordun - marketing d.o.o. (Matka Laginje 10, 47000 Karlovac; tel: 047 645 561 ; e-mail: prodaja-lav@kordun.hr)

  2. Jaguar d.o.o. (Hrvojeva 6, 21000 Split; tel: 021 343 888 ; e-mail: jaguar@post.htnet.hr) za ploče: 1. Hotel; 2. Depandansa hotela; 3. Integralni hotel – Udruženi; 4. Difuzni hotel; 5. Soba u domaćinstvu; 6. Apartman u domaćinstvu; 7. Studio apartman u domaćinstvu; 8. Kuća za odmor u domaćinstvu; 9. Kamp u domaćinstvu;

  3. Binar d.o.o. (Livanjska 12, 21000 Split; tel: 021 344 442 ; e-mail: binar@st.htnet.hr za ploče: 1. Apartman u domaćinstvu; 2. Studio apartman u domaćinstvu

  4. Robi, obrt za usluge reklamiranja i pranje automobila, vl. Vesela Mikić (Put Nina 129a, 23000 Zadar; tel: 023 220 655 ; e-mail: reklame.mikic@gmail.com za ploče: 1. Apartman u domaćinstvu; 2. Soba u domaćinstvu; 3. Kamp u domaćinstvu; 4. Studio apartman; 5. Kuća za odmor
 • c) u svakom objektu ( sobi, apartmanu, kući za odmor, kampu ) istaknuti naznaku vrste i kategorije objekta, cijene usluga koje se nude, informaciju o plaćanju turističke pristojbe te se pridržavati navedenih cijena. Obveznici plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe u cjeniku ne ističu iznos turističke pristojbe već napomenu da je turistička pristojba uračunata u cijenu usluge smještaja. Iznajmljivač koji osim usluge smještaja gostima pruža usluge doručka, polupansiona ili pansiona, dužan je utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak i pružiti usluge po utvrđenim normativima te na zahtjev normativ predočiti gostu. Preuzmi DOC dokument - OBRAZAC CJENIKA – PAUŠALNA BP
 • d) prijaviti i odjaviti gosta u roku od 24 sata putem informacijskog sustava eVisitor, temeljem korisničkih podataka koje izdaje Vaša Turistička zajednica
 • e) voditi Popis gostiju koji se automatski kreira u sustavu eVisitor – nije ga potrebno voditi u obliku uvezane knjige (papirnato)
 • f) izdati gostu račun ( u kopiji ) s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom, pruženih usluga za svaku pruženu uslugu. Uz račun za pružene usluge smještaja obveznici plaćanja paušalnog iznosa turističke pristojbe ne navode iznos turističke pristojbe
 • g) Kopija računa je isprava za knjiženje u Evidenciju o prometu koju je moguće voditi u obliku uvezane knjige, ili unutar sustava eVisitor.
 • h) Uplatiti turističku pristojbu temeljem Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/19), uplatnice i podaci za plaćanje preuzimaju se iz sustava eVisitor
 • i) Uplatiti članarinu Turističkoj zajednici temeljem Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19), i Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu turističke članarine (NN 14/20)
 • j) uplatiti godišnji paušalni iznos poreza na dohodak u četiri godišnje rate, a koji se utvrđuje poreznim rješenjem kojeg donosi i dostavlja nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave.
 • k) omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora u objektu i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak, te omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte. U objektu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora, te voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora.
  Preuzmi PDF dokument - Obavijest o načinu podnošenja prigovora gostiju

3. Prestanak pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu prestaje važiti:

 • 1 smrću iznajmljivača.
 • 2 odjavom iznajmljivača danom navedenim u odjavi ili danom podnošenja odjave nadležnom uredu ako je iznajmljivač u odjavi utvrdio datum unatra.
 • 3 ako iznajmljivač ne započne pružati usluge u roku od godine dana od dana konačnosti rješenja.
 • 4 ako se utvrdi da je iznajmljivač, odnosno objekt u kojem se pružaju ugostiteljske usluge prestao ispunjavati neki od uvjeta navedenih u članku 33. stavku 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koja se odnosi na njega.
 • 5 ako je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da nisu ispunjeni uvjeti propisani Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti a utvrđeni nedostaci nisu otklonjeni u zadanom roku.

III. FISKALIZACIJA

Iznajmljivači – građani u domaćinstvu nisu obveznici fiskalizacije. Istima se ne utvrđuje obveza fiskalizacije s obzirom da ne ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti već dohodak od imovine i imovinskih prava.

Iznajmljivači – obrti koji su u prethodnoj godini ostvarili prihode u iznosu do 149.500,00Kn su mali obveznici fiskalizacije. Oni nastavljaju plaćati porez na dohodak od samostalne djelatnosti u paušalnom obliku, a od 01.07.2013.g. dužni su izdavati račune iz Knjige uvezanih računa koju prethodno ovjeravaju u nadležnoj Poreznoj upravi.

Iznajmljivači – obrti i poduzeća koji su u prethodnoj godini ostvarili prihode u rasponu od 149.500,00Kn do 230.000,00Kn vode poslovne knjige i sukladno tome plaćaju porez na dohodak. Oni su obveznici fiskalizacije od 01.01.2013.g. te su dužni izdavati fiskalizirane gotovinske račune.

Svi iznajmljivači koji su u prethodnoj godini ostvarili prihode veće od 230.000,00Kn postaju obveznici Poreza na dodanu vrijednost i obveznici fiskalizacije od 01.01. iduće godine.

Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju.
Turistički ured TZO Starigrad

IV. PRIVR. ODOBRENJE ZA PRUŽANJE UGOST. USLUGA U DOMAĆ.

Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 126/21) stupio na snagu 24.11.2021. godine

* produžuje se rok važenja privremenih rješenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu do 31.12.2024. godine.

V. ČLANARINA

Sukladno Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19) koji propisuje paušalno plaćanje turističke članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na OPG-u, te Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 14/20) visine godišnjeg paušalnog iznosa članarine za: Starigrad, Seline i Tribanj iznose:

 • Smještaj u domaćinstvu – po krevetu - 5,97 EUR
 • Smještaj na OPG-u - po krevetu - 3,98 EUR
 • Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište – za svaku smještajnu jedinicu - 10,62 EUR
 • Smještaj na OPG-u u kampu i u objektu vrste kamp odmorište – za svaku smještajnu jedinicu - 7,96 EUR

Godišnji paušalni iznos članarine je umnožak najvećeg broja kreveta, odnosno najvećeg broja smještajnih jedinica u kampu i kamp odmorištu i u objektu za robinzonski smještaj u prethodnoj godini, koji su utvrđeni Rješenjem za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na OPG-u i iznosa članarine.

Paušalni iznos članarine za pomoćne krevete umanjuje se za 50% - odnosi se na pomoćne krevete koji se nalaze u izreci Rješenja za iznajmljivanje.

Na pomoćne krevete koji se nalaze u obrazloženju Rješenja za iznajmljivanje ne plaća se turistička članarina.

Godišnji paušalni iznos turističke članarine može se uplatiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka ( dospijevaju 31. 07., 31. 08. i 30. 09. )

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ 2. Obrazac TZ 2 iskazuje se u eurima, a podnosi se nadležnoj Poreznoj upravi do 15. siječnja tekuće godine za tekuću godinu u kojoj je u obvezi obračunati i uplatiti članarinu turističkoj zajednici.

Uplatnice sa svim potrebnim podacima za uplatu preuzimaju se u sustavu eVisitor: FINANCIJE-UPLATNICE-TURISTIČKA ČLANARINA.

Podaci za plaćanje turističke članarine:
PRIMATELJ: Članarina turističkim zajednicama – Starigrad
IBAN primatelja: HR02 10010051741627150
MODEL: HR67
POZIV NA BROJ: OIB iznajmljivača
Opis plaćanja: turistička članarina za________godinu

Obrazac TZ 2

VI. PDV i PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ

Obveze iznajmljivača vezano uz PDV i PDV identifikacijski broj

Građani privatni iznajmljivači koji primaju usluge posredovanja od agencija iz država članica EU i trećih zemalja obvezni su:

 • zatražiti PDV identifikacijski broj 15 dana prije primanja usluga od putničkih agencija iz država članica EU
 • podnijeti elektroničkim putem Obrazac PDV za obračunska razdoblja u kojima je primio usluge agencije iz država članica EU ili iz trećih zemalja
 • podnijeti elektroničkim putem Obrazac PDV-S za usluge koje su im obavile agencije iz drugih država članica EU
 • obrasci PDV i PDV-S podnose se nadležnoj Poreznoj upravi do 20-og dana u mjesecu koji slijedi po završetku mjeseca u kojemu je usluga obavljena, a obračunati i iskazani PDV u Obrascu PDV iznajmljivač treba platiti do posljednjeg dana u mjesecu nakon mjeseca u kojemu je usluga obavljena

Više informacija: Porezna uprava

Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju.
Turistički ured TZO Starigrad

VII. UREDBA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA - GDPR

Dana 25. svibnja 2018. stupa na snagu Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) Europskog Parlamenta i Vijeća, a obveznici primjene su sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju određenu profesionalnu djelatnost, pa i fizičke osobe kada obrađuju osobne podatke izvan okvira potreba kućanstva. Između ostalog, to uključuje i pružatelje ugostiteljskog smještaja u domaćinstvu (iznajmljivače), hotelske kuće te druge tvrtke i obrtnike koji pružaju ugostiteljske usluge smještaja i obveznici su obrade osobnih podataka u svrhu prijave boravka turista u sustavu eVisitor. 

Prema Općoj uredbi ispitanika potrebno je jasno i nedvosmisleno informirati o svrsi prikupljanja i obrade osobnih podataka. Stoga je Hrvatska turistička zajednica za potrebe informiranja turista pripremila kratak tekst kojeg možete koristiti prilikom rezervacija i prijave Vaših gostiju, a u kojem se navodi pravni temelj za prikupljanje i svrha obrade osobnih podataka koji se unose u eVisitor. Također, objavljene su i smjernice za korisnike sustava.

Prikupljanje pojedinačnih privola nije obavezno u slučaju eVisitor-a jer je osnova za obradu osobnih podataka ispunjenje pravnih obveza vlasnika smještajnog objekta kao voditelja obrade osobnih podataka (čl. 6. Uredbe). Osobni podaci ne smiju se koristiti za drugu svrhu osim one za koju su pribavljeni, a za sve ostale svrhe je potrebna jasna i nedvosmislena privola. 

Podaci koji nisu zakonski obavezni za unos u eVisitor su npr. telefonski broj i e-mail adresa te je za obradu tih podataka potrebna izričita privola turista. Privola ne mora biti pisana, ali je Uredbom propisano da mora biti dokaziva.

eVisitor - Smjernice Prikupljanje osobnih podataka HR Prikupljanje osobnih podataka EN Prikupljanje osobnih podataka DE

Obavijest na drugim jezicima nalazi se na: www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/evisitor

VIII. REKATEGORIZACIJA – Rješenja izdana do 01.09.2007.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 42/20) – stupio na snagu 08.04.2020. godine

Članak 11.

(1) Iznajmljivači koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu temeljem rješenja o odobrenju izdanih do 1. rujna 2007., odnosno prije stupanja na snagu Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 88/07.) ili temeljem rješenja izdanog povodom zahtjeva podnesenog prije 1. rujna 2007. dužni su, radi nastavka pružanja ugostiteljskih usluga s pravom isticanja oznake za kategoriju (zvjezdice) na objektu u kojem pružaju ugostiteljske usluge, podnijeti uredni zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu sukladno odredbama Zakona i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 9/16., 54/16., 61/16. – ispravak, 69/17. i 120/19.), u roku od:

   - dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su rješenje o odobrenju ishodili do 31. prosinca 2000.
   - tri godine od stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su rješenje o odobrenju ishodili u razdoblju od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004.
   - četiri godine od stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su rješenje o odobrenju ishodili nakon 31. prosinca 2004.

(2) Nadležno upravno tijelo, na zahtjev iznajmljivača, izdaje rješenje iz stavka 1. ovoga članka.

(3) U postupku izdavanja rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne utvrđuje se ispunjavanje uvjeta iz članka 34. stavka 2. točaka 1. i 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19. i 32/20.).

(4) Na rješenje nadležnog upravnog tijela iz stavka 1. ovoga članka stranka ima pravo izjaviti žalbu Ministarstvu.

(5) Primjerak izvršnog rješenja iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se mjesno nadležnom uredu turističke inspekcije tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u području ugostiteljstva i nadležnom uredu sanitarne inspekcije tijela državne uprave nadležnog za poslove sanitarne inspekcije, nadležnoj ispostavi područnog ureda tijela državne uprave nadležnog za porezni sustav te tijelu državne uprave nadležnom za poslove statistike.

(6) Iznajmljivači iz stavka 1. ovoga članka koji ne podnesu zahtjev za izdavanje rješenja iz stavka 1. ovoga članka nastavljaju pružati ugostiteljske usluge, ali gube pravo isticati oznaku za kategoriju (zvjezdice) na objektu u kojem pružaju ugostiteljske usluge i u promidžbenim materijalima.


IX. POMOĆNI KREVETI

Sukladno novom Zakonu o turističkoj pristojbi (NN 52/19) koji je stupio na snagu 01.01.2020.g., došlo je do promjene u regulaciji pomoćnih kreveta.

Naime, pomoćni kreveti mogu se iznajmljivati i oglašavati samo ako su navedeni u Izreci Rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

Ukoliko su pomoćni kreveti navedeni u Obrazloženju Rješenja, eVisitor će ih automatski brisati iz kapaciteta objekta, te ih iznajmljivač više ne može iznajmljivati ni oglašavati.

Ukoliko iznajmljivač želi nastaviti iznajmljivati pomoćne krevete potrebno je podnijeti zahtjev za izmjenu Rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, kojim će se pomoćni kreveti unijeti u Izreku Rješenja.

Zahtjev za izmjenu Rješenja (upis pomoćnih kreveta) možete dostaviti osobno ili poštom na adresu nadležnog ureda:

ZADARSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA POVJERENE POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE
Odsjek za gospodarstvo, turizam i imovinsko-pravne poslove
Pododsjek za ugostiteljstvo i turizam
Josipa Jurja Strossmayera 20
23000 ZADAR

Ukoliko iznajmljivač ne želi iznajmljivati i oglašavati pomoćne krevete koji se nalaze u Obrazloženju Rješenja, nije potrebno podnijeti zahtjev za izmjenu Rješenja. Postojeće Rješenje ostaje na snazi, a pomoćni kreveti će automatski biti izbrisani od strane eVisitora.

XI. POREZNE INFORMACIJE VEZANE UZ IZVANREDNO STANJE IZAZVANO ŠIRENJEM VIRUSA COVID-19.

09.04.2020. godine

* Iznajmljivači koji su podnijeli zahtjev za odgođeno plaćanje poreza do 30.03.2020. godine za obvezu koja je dospjela 31.03.2020. ostvarili su pravo na odgodu plaćanja te obveze do 30.06.2020., te se ista neće otpisati.

* Svim iznajmljivačima Porezna uprava bez obveze podnošenja posebnog zahtjeva, otpisuje obvezu poreza koja se odnosi na drugo tromjesečje odnosno koju bi bili dužni platiti do kraja drugog tromjesečja tj. do 30.06.2020. godine.

Mjere plaćanja poreza za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

Poduzetnici, ako vam posebne okolnosti utječu na poslovanje s ciljem održavanja likvidnosti, gospodarske aktivnosti i zadržavanja zaposlenosti možete Poreznoj upravi podnijeti Zahtjev za odgodom plaćanja uslijed posebnih okolnosti (u daljnjem tekstu Zahtjev).

Zahtjev je moguće je podnijeti Poreznoj upravi:

1. putem sustava ePorezna – obvezni način za sve korisnike ePorezne. Pozivamo također i ostale porezne obveznike na korištenje usluga ePorezna jer im je omogućeno podnositi navedeni zahtjev putem sigurnosnih vjerodajnica razine 3 (tokenima, internet i mobilnih usluga raznih banaka).

Ukoliko niste korisnici sustava ePorezne, omogućene su slijedeće opcije u ovim posebnim uvjetima:

2. putem web forme Pišite nam – birajući temu ePorezna – JPPU podtemu Zahtjev za odgodom plaćanja pri čemu je moguće popuniti i priložiti obrazac. Napominjemo da ukoliko obrazac nije moguće potpisati pa priložiti, prihvatiti će se obrasci bez potpisa uz podatke za kontakt navedenu u Zahtjevu i po potrebi u mailu

3. samo iznimno, paušalni porezni obveznici, koji iz objektivnih razloga ne mogu podnijeti Zahtjev na način naveden po točkama 1. i 2., mogu neposrednim telefonskim kontaktom zatražiti usmeno podnošenje Zahtjeva.

 • na dan podnošenja Zahtjeva, morate biti uredan porezni obveznik što znači da moraju biti podnijete sve porezne prijave te podmirene sve dospjele obveze
 • u Zahtjevu morate dokazati pokazatelje nemogućnosti plaćanja poreza što ćete učiniti na način da ćete ili napisati podatke o padu prometa prethodnog mjeseca u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili ćete opisati i obrazložiti u bitnome zašto očekujete pad prometa u narednih tri mjeseca
 • u slučaju nedostataka u Zahtjevu ili nepodmirenih dugova, kontaktirat će vas nadležni službenik Porezne uprave
 • Porezna uprava obavijestiti će Vas mailom ili na drugi primjereni način o osnovanosti Vašeg zahtjeva
 • ukoliko Vam je zahtjev osnovan, svaka obveza koja dospijeva u vremenu posebnih okolnosti do 20.06.2020. temeljem prijava koje podnosite ili zaduženja koja Vam stvaramo na Vašim porezno-knjigovodstvenim karticama odgoditi će se za 3 mjeseca span
 • za odgodu svih poreznih obveza, kojima se podrazumijevaju i ostala javna davanja u nadležnosti Porezne uprave (doprinosi, članarine i slično) podnosi se jedan Zahtjev
 • prihvatom Zahtjeva, ostaje Vaša obveza da sve porezne prijave podnosite u rokovima kako je to uređeno propisima o pojedinom javnom davanju, a Porezna uprava će temeljem tako podnijetih prijava i učinjenih zaduženja, zaduživati odgodu
 • pravo na odgodu poreznih obveza nije moguće postići za PDV za 2 mjesec koji se podnosio do 20.03, a koji dospijeva do 31.03
 • pravo na odgodu PDV imaju samo poduzetnici koji su u prethodnoj godini imali prihode do 7,5 mil kn pod uvjetom da porez obračunavaju prema izdanim računima. Porezna uprava će Vas po potrebi, po dospijeću PDV za 3 mjesec te naredne mjesece, kontaktirati radi utvrđenja je li PDV po izdanim računima plaćen
 • ukoliko po dospijeću prve odgođene obveze nećete moći namiriti poreznu obvezu, moći ćete podnijeti zahtjev za obročnu otplatu
 • o svim bitnim informacijama Porezna uprava obavještava će Vas putem posebnog mjesta na Internet stranici Porezne uprave – COVID-19
 • Porezna uprava omogućiti će svim urednim poreznim obveznicima da na jednostavan način, podnošenjem jednog Zahtjeva ostvare pravo na odgodu dospjelih poreznih obveza

Više informacija: https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/COVID_19_informacije.aspx

XII. TURISTIČKA AKTIVNOST U OKOLONOSTIMA BOLESTI COVID-19 - INFORMACIJE ZA PRIVATNE IZAJMLJIVAČE

PODUZETE MJERE

TURISTIČKA PRISTOJBA (paušal)
Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaćaju samo pola iznosa godišnjeg paušala turističke pristojbe u 2020. godini. U redovnim okolnostima bili bi obvezni platiti puni iznos za glavne krevete i smještajne jedinice u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Također, za cijelu 2020. godinu te se osobe oslobađaju plaćanja turističke pristojbe za pomoćne krevete.

TURISTIČKA ČLANARINA (paušal)
S obzirom na činjenicu da su mjerama Vlade RH obuhvaćena porezna davanja čije je dospijeće do 20. lipnja 2020., Dopunama Pravilnika o provedbi općeg poreznog zakona nije obuhvaćeno plaćanje članarine turističkim zajednicama za osobe koje članarinu plaćaju u paušalu (privatni iznajmljivači i OPG-ovi). Dospijeće plaćanja prve rate članarine za navedenu skupinu je 31.07.2020.

PAUŠALNI POREZ NA DOHODAK
Obveznici plaćanja paušalnog poreza na dohodak sukladno Zakonu o porezu na dohodak, s obzirom na to da se godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak plaća tromjesečno, mogli su nadležnoj poreznoj upravi predati Zahtjev za odgodu plaćanja (za prvo tromjesečje). Nadalje, za drugo tromjesečje Porezna uprava otpisuje obvezu poreza, odnosno za drugo tromjesečje nije potrebno slati zahtjev za odgodu plaćanja.

OPĆA PRAVILA I UVJETI

 • Fizička udaljenost
  Tijekom boravka u smještajnom objektu posjetitelji se moraju pridržavati mjere fizičke udaljenosti od 1,5 metra u odnosu na druge posjetitelje izuzev ako se radi o članovima iste obitelji ili skupine.
 • Dezinficijens
  Na ulazima u smještajne objekte preporučljivo je na raspolaganje staviti dozator s dezinfekcijskim sredstvom na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70 % ili drugog sredstva prikladnog za korištenje na koži s deklariranim virucidnim djelovanjem.
 • Vidljive obavijesti i informiranje gostiju
  Na ulazima u smještajne objekte nužno je postaviti informacije o higijenskim postupcima ili smjernicama o pravilnom ponašanju i mjerama zaštite. Goste ukratko informirati prilikom dolaska o najvažnijim mjerama. Istaknuti u smještaju broj telefona zdravstvenih ustanova u slučaju sumnje na COVID-19.
 • Maksimalan broj osoba u prostorima
  Poštovati pravila maksimalnog broja dozvoljenih osoba u određenim zajedničkim prostorima sukladno definiranim kriterijima fizičke udaljenosti od 1,5 metra u odnosu na druge posjetitelje izuzev ako je riječ o članovima iste obitelji ili skupine.
 • Zaštitna oprema
  Nužno je osigurati dostatnu količinu zaštitnih maski i rukavica za djelatnike koji ulaze u smještajne jedinice gosta (spremačice, djelatnici održavanja i sl.)
 • Pridržavati se svih općih i higijenskih mjera
 • Redovito prozračivanje prostora
 • Higijena recepcije
  Ukoliko u smještajnom objektu postoji recepcija, potrebno ju je dezinficirati prilikom svakog prijema i odjave gostiju. Smanjiti trajanje prijave ili odjave gostiju te je svakako potrebno držati udaljenost od 1,5 metra.
 • Način plaćanja
  Preporuča se primjenjivati kartično plaćanje, plaćanje predračunom ili samo-skeniranje dokumenta i sl. gdje je to primjenjivo i moguće.
 • Uvjeti održavanja higijene zajedničkih sanitarnih čvorova
  Pojačano čišćenje, dezinfekcija i prozračivanje javnih sanitarnih prostora svaka dva sata. Ograničiti istovremeno korištenje sanitarnog čvora sukladno veličini i propisanim sanitarnim uvjetima.
 • Dostupnost opreme
  U slučaju potrebe osigurati gostima dostupne termometre te zaštitne maske i rukavice ukoliko iste zatraže.
 • Ponašanje domaćina
  Izbjegavati dodirivanje lica, usta, nosa i očiju, rukovanje i bliski razgovor s gostom te održavati socijalnu distancu. Prilikom kašljanja ili kihanja, pokriti usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju odmah treba baciti u smeće i oprati ruke. Redovito prati ruke sapunom i vodom i/ili koristiti dezinficijense na bazi alkohola ili drugog sredstva prikladnog za kožu s virucidnim djelovanjem prema uputama proizvođača.
 • Bazeni i plaže
  Odvojiti ležaljke na način da se osigura fizička udaljenost na druge goste izuzev ako se radi o članovima iste obitelji ili skupine. Dezinficirati ležaljke ukoliko će ju određeni gost prestati koristiti a drugi istu želi koristiti. U slučaju nemogućnosti učestalog pristupa smještajnom objektu, osigurati dezinfekcijsko sredstvo kako bi navedeno mogli učiniti sami gosti.
 • Wellness i saune
  Preporuča se van funkcije staviti sve vlažne saune, dok finske saune, primjerice finska sauna, mogu nastaviti s radom.

Čišćenje i dezinfekcija prostora

 • Prije nego što počnete s čišćenjem, stavite masku i rukavice. Izbjegavajte dodirivanje lica i očiju tijekom čišćenja.
 • Prije početka čišćenja dobro prozračite prostorije. Držite prozore cijelo vrijeme otvorenima da se prostor provjetrava i/ili uključite ventilaciju.
 • Očistite pod neutralnim deterdžentom te nakon toga dezinficirajte.
 • Očistite toalete, uključujući WC školjku i sve dostupne površine u toaletu neutralnim deterdžentom te nakon toga dezinficirajte.
 • Nemojte koristiti pakiranje s raspršivačem za nanošenje dezinfekcijskog sredstva jer može doći do prskanja koje može dalje širiti virus.
 • Uklonite posteljinu, jastučnice, deke i druge tkanine te ih operite. Za pranje koristite perilicu rublja (program na temperaturi od minimalno 60 °C) i deterdžent za pranje rublja.
 • Očistite i dezinficirajte košare i spremnike za prljavo rublje. Ako je moguće, koristite se vrećama za jednokratnu upotrebu ili vrećama za strojno pranje.
 • Nakon čišćenja krpe oprati na temperaturi od minimalno 60 °C.
 • Skinite rukavice i masku te ih stavite u plastičnu vrećicu, a zatim temeljito operite ruke sapunom i vodom u trajanju od 20 sekundi.
 • Sav otpad nastao tijekom čišćenja treba što je prije moguće odložiti u kante za otpad.
 • Istuširajte se i presvucite odjeću odmah nakon čišćenja.
 • Ostavite prozor otvoren i/ili ventilaciju uključenom da se prostorija temeljito prozrači.

ENTER CROATIA
S ciljem olakšavanja prelaska granice Republike Hrvatske otvorena je nova web stranica entercroatia.mup.hr.

Na navedenoj stranici se nalazi online obrazac u koji se upisuju svi podaci koji su traženi u procesu prelaska granice te uz jednostavno predočenje putovnice ili osobne isprave policajcu na granici, broj ili kod s osobne iskaznice ili putovnice se automatski povezuje sa svim unaprijed upisanim podacima. Na taj način je cjelokupna procedura upisivanja podataka svake pojedinačne osobe u vozilu svedena na vremenski minimum.

Putnici koji na taj način dostave podatke, na svoju će e-mail adresu povratno dobiti potvrdu o zaprimljenoj najavi te sve potrebne informacije vezano uz upute i preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Primjer potvrde rezervacije smještaja/charter usluge/itd. kojom se dokazuje ulazak u RH u turističke svrhe:

Napomena: Može biti ispisana u formi dokumenta ili e-maila te ju je potrebno posjedovati prilikom ulaska u RH, a treba sadržavati sljedeće podatke:

Podaci o pružatelju usluge:
Ime i prezime vlasnika pružatelja usluge smještaja/naziv tvrtke:
(Name and surname of the owner of accommodation/company)

Adresa objekta/tvrtke:
(Address of the accommodation/company)

Vrsta usluge: (primjer - usluga smještaja)
(Type of service):

Podaci o usluzi i primatelju usluge:
Ime i prezime kupca usluge:
(Name and Surname of the buyer of service)

Broj osoba za koje je kupljena usluga: (primjer- 4)
(Number of persons for whom the service is purchesed)

Razdoblje za koje je usluga kupljena(datum od/do): (primjer- 01.06.2020. – 15.06.2020.)
(Period for which the service is purchased ((date from/to))

AKTUALNA SITUACIJA PO PITANJU ULAZAKA STRANIH DRŽAVLJANA U REPUBLIKU HRVATSKU

Građani deset zemalja EU mogu u Hrvatsku ući bez posebnog uvjeta ili razloga, građani ostalih članica EU i trećih zemalja (npr. BiH, Srbija, Crna Gora, SAD, Rusija, Ujedinjeno Kraljevstvo) kod dolaska moraju imati opravdan razlog*.

Zemlje iz kojih se slobodno ulazi u Hrvatsku su:

 • Slovenija
 • Mađarska
 • Austrija
 • Češka
 • Slovačka
 • Estonija
 • Latvija
 • Litva
 • Poljska
 • Njemačka

*Ulazak u Republiku Hrvatsku za strane državljane
Ako strani državljanin ima namjeru prijeći državnu granicu mora zadovoljiti jedan od sljedećih uvjeta:

 • 1.) Posjeduje dokumentaciju kojom dokazuje vlasništvo nekretnine koja se nalazi u Republici Hrvatskoj ili plovila (moguće i nositelj leasinga), ili dolazi na sprovod u Republiku Hrvatsku (posjeduje odgovarajuću dokumentaciju kojom to dokazuje). Po zadovoljenju uvjeta, tim stranim državljanima omogućuje se prijelaz državne granice, evidentira ih se te upisuje mjesto/adresu na kojoj će boraviti odnosno na kojoj se nekretnina/plovilo nalazi, kontakt broj telefona i vrijeme boravka.
 • 2.) Posjeduju dokumentaciju kojom dokazuju poziv gospodarskog subjekta u Republiku Hrvatsku, interes gospodarskog subjekta za njihov dolazak u Republiku Hrvatsku ili poziv na poslovni sastanak. Za te putnike potrebno je upisati mjesto/adresu na kojoj će boraviti te kontakt broj telefona i vrijeme boravka.
 • 3.) Svi ostali državljani koji imaju neki poslovni razlog, kojeg se u ovom trenutku ne može predvidjeti, a nemaju odgovarajuću dokumentaciju, potrebno je uputiti da svoju namjeru prelaska državne granice (ulaska u Republiku Hrvatsku) najave na uzg.covid@mup.hr te će im se u najkraćem roku odgovoriti na taj zahtjev.

Pojava simptoma bolesti tijekom boravka u Republici Hrvatskoj
Ako osobe prijeđu državnu granicu i po ulasku u Republiku Hrvatsku razviju simptome bolesti ostaju u svom smještajnom objektu i javljaju se telefonom domaćinu tj. organizatoru njihova dolaska koji obavještava epidemiologa u pripravnosti ili nadležnog liječnika primarne zdravstvene zaštite. Izvan radnog vremena nadležnog liječnika primarne zdravstvene zaštite, domaćin strane (službene) osobe koja ima izraženije simptome bolesti poziva hitnu medicinsku službu ili telefonom kontaktira najbližu COVID-19 ambulantu.

Ulazak u Republiku Hrvatsku za osobe koje imaju znakove bolesti
Ako pri ulasku u Republiku Hrvatsku osoba ima znakove bolesti, granična policija će obavijestiti graničnog sanitarnog inspektora i/ili sanitarnog inspektora Područnog ili Središnjeg ureda Državnog inspektorata. Takvim osobama preporučuje se da ne ulaze u Republiku Hrvatsku, a ako iz neodgodivih razloga ipak moraju prijeći državnu granicu upućuju se najkraćim putem u nadležnu zdravstvenu ustanovu na testiranje i liječenje odnosno, upućuju se na testiranje i izolaciju.

Preporuka za kretanje na put
Osobe koje imaju povišenu tjelesnu temperaturu i/ili simptome akutne respiratorne infekcije trebaju odgoditi svoj dolazak u Republiku Hrvatsku. Prije kretanja na put stranim državljanima se preporuča da izmjere jutarnju temperaturu te ako je ista viša od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti preporučuje se da osobe ne kreću na put.

KONTAKT
Hrvatski i strani državljani mogu dodatne informacije i pojašnjenja zatražiti na info broju 112. U nastavku se nalazi popis telefonskih brojeva epidemiologa u pripravnosti po županijama.

Za sve dodatne informacije moguće je poslati upit Ministarstvu turizma na adresu elektroničke pošte mintcz@mint.hr.

Također, sve relevantne informacije, odgovore na brojne upite gostiju i sl. možete objedinjeno pronaći na mrežnim stranicama Hrvatske turističke zajednice na sljedećoj poveznici: https://www.croatia.hr/en-GB/coronavirus-2019-ncov-q-and-a

OSTALI KONTAKTI:
Hrvatski zavod za javno zdravstvo: tel: +385 (0)1 48 63 222, email: hzjz@hzjz.hr
Ministarstvo unutarnjih poslova: +385 (0)1 6122 111, email: pitanja@mup.hr

KORISNE INFORMACIJE ZA PRUŽATELJE USLUGA SMJEŠTAJA TURISTIMA U SLUČAJU POJAVE SIMPTOMA NA BOLEST COVID-19 NA PODRUČU OPĆINE STARIGRAD
Ako gost za vrijeme boravka u destinaciji razvije simptome bolesti COVID-19 ostaje u svom smještajnom objektu i javlja se telefonom domaćinu ili organizatoru putovanja koji potom treba ODMAH obavijestiti:

- liječnika primarne zdravstvene zaštite u Starigradu
Telefon: +385 23 647 197
Radno vrijeme:
ponedjeljak – srijeda - petak 07:00 - 13:30 sati
utorak - četvrtak 13:00 - 19:30 sati

- ili Službu hitne medicinske pomoći na telefon:
Telefon: 194

- ili epidemiologa u pripravnosti u Zadarskoj županiji na telefon:
Mobitel: +385 98 332 765Izvor informacija: Hrvatski zavod za javno zdravstvo: https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/

IMPRESSUM

Portal rivijera-paklenica.hr se sastoji od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera, besplatnih sadržaja te linkova na vanjske stranice.
Turistička zajednica općine Starigrad zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na rivijera-paklenica.hr portalu bez obaveze prethodne najave.
Sve sadržaje rivijera-paklenica.hr portala koristite na vlastitu odgovornost i Turistička zajednica općine Starigrad se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem.

Autori fotografija:

Andrija Karli, Dinko Denona, Mladen Radolović Mrlja, Aleksandar Gospić. Josip Strmečki, Dragica Jović, Marin Marasović, Damir Kovačić, Šimun Cimerman, Šime Strikoman, Stašo Forenbaher, Lara Cernički, Martina Dubolnić-Glavan, Vicko Commerce d.d., Hotel Alan d.d., JU NP Paklenica, TZG Zadar, Narodni muzej Zadar, arhiva TZO Starigrad