Flora i fauna Flora i fauna Flora i fauna Flora i fauna

Priroda › Flora i fauna

Uz izuzetnu geomorfologiju i reljef koji posjetitelj uoči na prvi pogled, područja Paklenice i Velebita posjeduju i iznimno bogat te raznolik biljni svijet. U Paklenici su osobito vrijedne šumske zajednice crnog bora (Pinus nigra) koje su među najvećima na Mediteranu. Svakako su zanimljive i bogate vrste stijena i točila (sipara) među kojima je mnogo endema. Prema posljednjoj inventarizaciji flore, Paklenicu naseljava preko 1.000 različitih vrsta na prostoru od tek 95km2, što predstavlja iznimno bogatstvo.

Miješanje mediteranske, kontinentalne i planinske klime te visinske razlike od 10 do 1.757m nadmorske visine na kojoj se prostire Park prirode Velebit, pogoduje stvaranju brojnih mikroklimatskih lokaliteta na kojima obitavaju endemske vrste, njih čak 79. Neke od njih su: pjeskarica (Arenaria orbicularis), prozorski zvončić (Campanula fenestrellata), mrazovac(Crocus malyi), velebitska degenija (Degenija velebitica), hrvatska sibireja (Sibiraea altaiensis ssp. Croatica), Kitajbelov jaglac (Primula kitaibeliana), velebitski klinčić (Dinthus velebiticus)...

Jednako je vrijedno bogatstvo životinjskog svijeta koje potvrđuje popis od 1.500 do sada poznatih vrsta koje obitavaju na području NP-a Paklenica. Ptice su vjerojatno najzanimljiviji dio pakleničke faune. Od 236 do sada zabilježenih ptičjih vrsta unutar granica Parka ih obitava 156. Zbog svoje rijetkosti, posebno su vrijedne ptice grabljivice (suri orao/Aquila chrysaetos, orao zmijar/Circaetus gallicus, jastreb/Accipiter gentilis, kobac/Accipiter nisus, vjetruša/Falco tinnunculus, škanjac/Buteo buteo)...

Među 50-ak zabilježenih vrsta sisavaca, naraznovrsniji su šišmiši (16 vrsta) a najbrojniji puhovi i vjeverice. Velebit je dom mnogih ugroženih vrsta, poput vuka, risa i vidre, a od „velikih zvijerki“ moguće je vidjeti i smeđeg medvjeda.

Šećući Paklenicom zasigurno ćete uočiti leptire, osobito u proljeće. Ističu se danji leptiri koji nastanjuju rascvjetale livade i šumske rubove, a šarenilom boja redovito pobuđuju pozornost posjetitelja. Najbrojnije vrste koje obitavaju na području Paklenice su uskršnji leptir (Zerynthia polyxena), prugasto jedarce (Iphiclides podalirius) i lastin rep (Papilio machaon).