TZ Info

TZ Info › Upute za vlasnike kuća i stanova za odmor

UPUTSTVA ZA VLASNIKE KUĆA I STANOVA ZA ODMOR

Temeljem Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/19), vlasnik kuće/stana/apartmana za odmor obavezan je u roku od 24 sata od dolaska prijaviti u sustav eVisitor sve osobe koje borave u toj kući/stanu/apartmanu za odmor, te uplatiti turističku pristojbu.

Vlasnik kuće/stana/apartmana za odmor može za sebe i članove uže obitelji turističku pristojbi platiti u paušalnom iznosu ili po ostvarenom noćenju umanjenu za 70% od iznosa turističke pristojbe utvrđenoj za noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost.

Navedeno se odnosi na hrvatske državljane, te na državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije.

Članovi uže obitelji vlasnika kuće/stana/apartmana za odmor su: bračni i izvanbračni drug, životni partner sukladno posebnom propisu kojim se regulira životno partnerstvo osoba istog spola, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre i njihovi bračni drugovi, posvojitelj i posvojenik i njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad te maćeha i očuh.

Temeljem Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/19), i Pravilnika o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 71/19), turistička pristojba za 2024. godinu za mjesta Starigrad, Seline i Tribanj iznosi:

1. PAUŠALNI IZNOSI TURISTIČKE PRISTOJBE

Iznos turističke pristojbe (u eurima)
Prvi član 9,00 EUR
Drugi član 9,00 EUR
Svaki sljedeći član 3,50 EUR

Vlasnik kuće/stana za odmor koji plaća paušalni iznos turističke pristojbe obavezan je isti uplatiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.

2. TURISTIČKA PRISTOJBA PO NOĆENJU

Vlasnik i članovi uže obitelji (po osobi/noćenju) Ostale osobe u kući/stanu/apartmanu za odmor (po osobi/noćenju)
0,40 EUR 1,33 EUR

Turistička pristojba po ostvarenom noćenju plaća se kada se boravi u kući/stanu za odmor u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.

TURISTIČKU PRISTOJBU NE PLAĆAJU:

Osobe od navršenih 12 do 18 godina turističku pristojbu plaćaju umanjenu za 50%.

IMPRESSUM

Portal rivijera-paklenica.hr se sastoji od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera, besplatnih sadržaja te linkova na vanjske stranice.
Turistička zajednica općine Starigrad zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na rivijera-paklenica.hr portalu bez obaveze prethodne najave.
Sve sadržaje rivijera-paklenica.hr portala koristite na vlastitu odgovornost i Turistička zajednica općine Starigrad se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem.

Autori fotografija:

Andrija Karli, Dinko Denona, Mladen Radolović Mrlja, Aleksandar Gospić. Josip Strmečki, Dragica Jović, Marin Marasović, Damir Kovačić, Šimun Cimerman, Šime Strikoman, Stašo Forenbaher, Lara Cernički, Martina Dubolnić-Glavan, Vicko Commerce d.d., Hotel Alan d.d., JU NP Paklenica, TZG Zadar, Narodni muzej Zadar, arhiva TZO Starigrad