Arhiva › dodano 24.02.2021

AKTIVNI NATJEČAJI LAGUR-a "3 MORA"

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu - LAGUR "3 MORA" trenutno ima aktivna 3 natječaja za bespovratna sredstva:

1. Mjera 1.1. "Poboljšanje javne potporne infrastrukture za razvoj ribarstva i akvakulture te potpora razvoju kratkih lanaca opskrbe" iz LRSR "Tri mora".

Prihvatljive aktivnosti:

 1. Ulaganja u građenje i/ili nabavu i/ili opremanje prostora/objekata privezišta, istezališta, lučica i gatova uključujući specijalizirane dizalice, prostora/objekata za popravak i servis plovila i/ili ribarskih/akvakulturnih alata uključujući i/ili skladišne prostore/objekte ribarskih/akvakulturnih alata;
 2. Ulaganja u građenje i/ili opremanje stacionarnih objekata ili nabavu i/ili opremanje mobilnih objekata za maloprodaju proizvoda ribarstva i akvakulture;
 3. Ulaganja u građenje i/ili opremanje stacionarnih objekata ili nabavu i/ili opremanje mobilnih objekata „brze“ prehrane s ponudom lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture;
 4. Razvoj inovativnih kanala prodaje proizvoda ribarstva i akvakulture korištenjem IKT sustava;
 5. Edukativne aktivnosti o važnosti konzumacije lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture;
 6. Promidžbene aktivnosti.


2. Mjera 1.2. "Potpora jačanju konkurentnosti ribarstva i akvakulture" u okviru specifičnog cilja 1. iz LRSR „Tri mora“.

Prihvatljive aktivnosti (operacije) u okviru ovog FLAG natječaja su u slijedećim kategorijama:

 1. Ulaganja u građenje (izgradnja/rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata za prihvat i/ili preradu i/ili čišćenje i/ili skladištenje proizvoda ribarstva i/ili akvakulture u svrhu modernizacije poslovanja i unaprjeđenja sigurnosti, higijene, zdravstvenih i radnih uvjeta, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;
 2. Ulaganja u opremanje objekata ugostitelja – prvih kupaca ribe: nabava opreme i/ili IKT rješenja i/ili sustava za prihvat i/ili pripremu i/ili obradu i/ili očuvanje i/ili skladištenje i/ili prezentaciju morskih plodova, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje ;
 3. Ulaganja u nabavu i/ili opremanje specijaliziranih vozila (npr. hladnjača) u svrhu jačanja distribucije proizvoda ribarstva i akvakulture;
 4. Promidžbene aktivnosti3. Mjera 2.1.Vrednovanje, zaštita i promocija prirodne resursne osnove te kulturne – maritimne baštine i proizvoda tradicije ribarstvenog područja.


Prihvatljive aktivnosti u okviru FLAG-natječaja su:

 1. Građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata ili prostora sustavima za edukaciju/interpretaciju visoko vrijedne prirodne baštine te sustavima/opremom za odlaganje otpada iz rijeka, mora i priobalja, s naglaskom na održiva rješenja odlaganja otpada na plažama;
 2. Aktivnosti čišćenje rijeka, mora i priobalja (plaža) na području LAGUR-a;
 3. Edukacijsko-informativne i promotivne aktivnosti o biološkoj raznolikosti rijeka, mora i priobalja i očuvanju vrijednog prirodnog okoliša kao ključne razvojne resursne osnove, npr. savjetovanja, radionice, mentorstva, treninge, stručne skupove, razmjenu iskustava i prakse, studijska putovanja, tečajeve, festivale/manifestacije/javna događanja, medijske kampanje i sl.;
 4. Aktivnosti recikliranja otpada i stvaranje inovativnih proizvoda iz otpada prikupljenog iz rijeka, mora i priobalja;
 5. Aktivnosti istraživanja podmorja te ispitivanja i praćenja kakvoće mora u svrhu izrade znanstveno-stručnih studija ili publikacija za potporu održivom razvoju ribarstva i akvakulture na području LAGUR-a;
 6. Uvođenje inovativnih rješenja za zaštitu okoliša i očuvanje biološke raznolikosti;
 7. Promidžbene aktivnosti.

Detaljne informacije o svim aktualnim natječajima nalaze se na internetskoj stranici www.lagurtrimora.hr