Arhiva › dodano 25.11.2015

EDUKACIJSKI SEMINAR "ZA RURALNI TURIZAM" U STARIGRADU

Zadarska županija i Turistička zajednica zadarske županije u suradnji sa sustavom lokalnih turističkih zajednica poziva na sudjelovanje na seminaru "Za razvoj ruralnih krajeva" koji je namijenjen prvenstveno registriranim i potencijalnim OPG-ima, turističkim seljačkim gospodarstvima, iznajmljivačim, ugostiteljima i drugim poduzetnicima u ruralnim područjima.

Organizira se radi usvajanja slijedećih znanja iz domene ruralnog turizma:

- znanja o pravnom okviru i važećim propisima,

- znanja o turističkom predstavljanju i promidžbi - važnost usluge, uloge domaćina, ugođaja, doživljaja;

- znanja o važnosti autohtonog uređenja i prezentacije,

- upoznavanje sa primjerima iz prakse.

Seminar je nastavak programa radionica AGRRA-e i Udruge Ravni kotari "Financiranje ruralnog turizma kroz realizaciju mjere 6. iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020." Cilj seminara je sudionicima pružiti znanja koja će im direktno pomoći u apliciranju na fondove, kandidiraju projekte koji će biti sukladni potrebama tržišta a time isplativi i prihvatljivi za ostvarivanje potpora.

Potencijalni korisnici su sudionici turističkog prometa na ruralnim područjima koji imaju ili planiraju ulaganja u ruralni turizam pri čemu:

- čuvaju lokalni identitet, tradiciju i običaje,

- njeguju postojeću graditeljsku i kulturnu baštinu,

- štite okoliš,

koriste autohtonu, tradicijsku i ekološku proizvodnju.

Seminar za područje općina Starigrad, Ražanac, Posedarje, Jasenice, Novigrad, Pag i Povljana održava se u Starigradu, 30.studenog 2015.g. s početkom u 15.00h.

Sudjelovanje je besplatno a zainteresirani svoje prijave šalju do 28.studenog na e-mail: damir@zadar.hr ili telefon 300-461.