Arhiva › dodano 21.01.2015

Javni poziv HTZ-e za potpore turističkim inicijativama i proizvodima u 2015.g.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora HTZ-e za projekte koji se realiziraju na turistički nerazvijenim područjima i obuhvaćaju:

- programe razvoja i unapređenja ključnih proizvoda u razdoblju pred i posezone na turistički nerazvijenim područjima(biciklizam, aktivni odmor, wellness i zdravlje, vino i gastronomija);

- programe razvoja turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima(razvoj, obnova i podizanje kvalitete smještajne ponude, izgradnja, obnova i opremanje kampova, uređenje i stavljanje u turističku funkciju javnih sadržaja i turističke infrastrukture) te

- programe za razvoj ponude s većom dodanom vrijednošću na turistički nerazvijenim i ostalim područjima((podizanje kvalitete smještajnih objekata i uređenje/izgradnja dodatnih sadržaja uz smještajne objekte).

Sredstva potpore su namjenjena trgovačkim društvima, obrtima, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, ustanovama kojima je osnivač RH te OPG-ima i seljačkim domaćinstvima koja su registrirana za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu.

Rok za podnošenje kandidatura je 27.veljače 2015.g. a kriteriji, potrebna dokumentacija i ostali uvjeti definirani ovim Javnim pozivom objavljeni su na internetskoj stranici HTZ-e