Arhiva › dodano 10.03.2015

JAVNI POZIV HTZ-e ZA RAZVOJ DMK I PROGRAME RAZVOJA TURISTIČKIH PROIZVODA ZA TRŽIŠTE POSEBNIH INTERESA

Hrvatska turistička zajednica je objavila Javni poziv za izbor potencijalnih kandidata za razvoj DMK(destinacijskih menadžment kompanija) te dodjelu potpora za programe razvoja i uvođenja na tržište složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa u 2015.g..

Odabranim kandidatima će biti osigurana tehnička i savjetodavna podrška do kraja 2015.g. u pitanjima pripreme i provedbe poslovnog plana i modela DMK te u pitanjima razvoja novih složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa, kao i opća tehnička i savjetodavna podrška.

Bespovratna novčana sredstva će biti dodijeljena odabranim programima razvoja i uvođenja na tržište složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa koji pridonose obogaćivanju turističke ponude, posebice na destinacijama sa PPS oznakom(Općina Starigrad ima oznaku PPS destinacije), razvoju inovativnih proizvoda koji omogućavaju produženje turističke sezone, aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolaska turista te stvaranju prepoznatljivog imagea Hrvatske kao destinacije turizma posebnih interesa.

U smislu ovog Javnog poziva složenim turističkim proizvodom podrazumijeva se paket aranžman ili tura koja se sastoji od usluge prijevoza, smještaja i drugih turističkih usluga namjenjenih turistima posebnih interesa.

Na ovaj Javni poziv mogu se kandidirati paket aranžmani koji se odnose na proizvode iz domene kulture, biciklizmai aktivnog odmora te gastronomije/enologije a uz to bi trebali sadržavati posjet najmanje jednoj lokaciji pod zaštitom UNESCO-a, posjet najmanje jednom zaštićenom prirodnom području(nacionalnom parku ili parku prirode) te posjet najmanje jednoj kulturnoj instituciji iz popisa koji je sastavni dio Javnog poziva.

Javni poziv je otvoren do 09.travnja 2015.g. a kriteriji i uvjeti istog objavljeni su internetskoj stranici HTZ-e www.croatia.hr

Na istoj stranici nalazi se i priručnik za destinacijske menadžment kompanije, dok je na stranicama UHPA-e(Udruge hrvatskih putničkih agencija) moguće pronaći informacije o edukacijama i usavršavanjima u pitanjima poslovanja po principima DMK(www.uhpa.hr).