Arhiva › dodano 28.02.2024

JAVNI POZIV ZA KANDIDIRANJE PROJEKATA ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA TEMELJEM PROGRAMA KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava male vrijednosti (de minimis potpore) za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz zelenu i digitalnu tranziciju u turizmu, a provodi se kroz Mjere Programa:

Mjera A - Hoteli
Mjera B- Kampovi
Mjera C - Restorani
Mjera D - OPG/Poljoprivrednik
Mjera E - Plovni objekti nautičkog turizma 

Kroz mjeru A podupiru se ulaganja u energetski učinkovitu materijalnu imovinu i zelenu tranziciju, te digitalizaciju i unapređenje radnih procesa postojećih hotela (Hotel, Hotel baština (heritage), Difuznih hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani, Pansion, Lječilišne vrste hotela, Integralni hotel).   

                                                                                             
Mjera B odnosi se na postojeće i nove kampove (Kamp ili Kamp odmorište) na području NUTS 2 regije: Panonske ili Sjeverne Hrvatske, a podupiru se ulaganja u energetski učinkovitu materijalnu imovinu i zelenu tranziciju, te digitalizaciju i unapređenje radnih procesa.             

                                       
Mjera C odnosi se na ulaganja u energetski učinkovitu materijalnu imovinu i zelenu tranziciju, te digitalizaciju i unapređenje radnih procesa postojećih ugostiteljskih objekata s cjelogodišnjim poslovanjem koji imaju važeće rješenje iz skupine „RESTORANI“, i to: Restoran, Gostionica, Bistro ili Slastičarnica.

Kroz mjeru D podupiru ulaganja OPG-a - obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva i PG-a - poljoprivrednika u nova vinotočja ili kušaonice, te digitalizaciju i e-punionice za OPG-e ili PG-e koje ima rješenje za ugostiteljske usluge.


Mjera E odnosi se na ulaganja u postojeće plovne objekte za izlete koji su registrirani sukladno Pravilniku o vrstama plovnih objekata nautičkog turizma te ulaganja u plovila namijenjena iznajmljivanju s ili bez posade i pružanju usluge smještaja gostiju na plovilu (charter plovila).

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI
Za dodjelu bespovratnih sredstava prijaviti se mogu: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) registrirani za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti i Obiteljska poljoprivredna gospodarstva/Poljoprivrednici koji imaju Rješenje o pružanju ugostiteteljskih usluga na OPG-u ili će isto ishoditi po završetku projekta.

ROK PRIJAVE
Javni poziv otvoren je od 23. veljače do zaključno 15. ožujka 2024. godine do 16:00 sati.
Prijave se podnose isključivo online putem sustava eGrađani, na portalu eTurizam (TuRiznica). https://eturizam.gov.hr/
U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Ministarstvo turizma i sporta ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, aktivnostima ili troškovima navedenim u prijavi.

Sva pitanja vezana uz javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkom poštom, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: potpore-ktg@mints.hr Prilikom slanja upita u polje Predmet/Subject napisati mjeru za koju se traže informacije (Mjera A, B, C, D ili E). Posljednji dan za slanje upita je 13. ožujka 2024. godine. 

Više informacija o ovom Pozivu i svu potrebnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/t-u-r-i-z-a-m/22181