Arhiva › dodano 08.02.2024

Javni poziv za potpore događanjima u turizmu na području Zadarske županije u 2024.g.

Zadarska županija je objavila javni poziv za dodjelu potpora u turizmu na području Zadarske županije u 2024.g..

Detalji natječaja nalaze se na poveznici https://www.zadarska-zupanija.hr/natjecaji-i-javna-nabava/potpore-i-priznanja/aktivni-natjecaji

Potpore se dodjeljuju isključivo za događanja koja će se održati na području Zadarske županije u 2024.g. a koja predstavljaju snažan motiv dolaska u destinaciju i obogaćuju turistički sadržaj destinacije i to kulturna, sportska, zabavna, eno-gastronomska, tradicijska, povijesna i druga događanja.