Arhiva › dodano 18.09.2019

JAVNI POZIV ZA UDRUŽENO OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPANJAMA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA U 2020. GODINI

Hrvatska turistička zajednica objavila je Javni poziv za udruženo oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora koji obuhvaća opću destinacijsku promociju, promociju smještajne i ostalih oblika turističke ponude destinacije.

Javni poziv za udruženo oglašavanje u 2020. godini upućen je subjektima javnog i privatnog sektora, a obuhvaća tri različita modela.

Prvi model obuhvaća udruženo destinacijsko oglašavanje sustava turističkih zajednica kroz koji će HTZ sa sustavom turističkih zajednica provoditi destinacijsku promociju. U drugom modelu suradnju sa subjektima nositeljima ponude u svojoj destinaciji odrađivati će sustav turističkih zajednica koje svoj zahtjev dostavljaju HTZ-u na odobrenje, dok treći model obuhvaća udruženo oglašavanje ponude nautičkog turizma koje provodi HTZ sa subjektima koji planiraju marketinške kampanje.

Kako ističu iz HTZ-a, prijave se podnose isključivo poštom, na modele 1 i 2 turističkim zajednicama županija, a prijave na model 3 HTZ-u.

Krajnji rok za podnošenje svih prijava je do petka, 27. rujna 2019. godine.