Arhiva › dodano 15.01.2020

JAVNI POZIV ZADARSKE ŽUPANIJE ZA POTPORE DOGAĐANJIMA U 2020.G.

Zadarska županija je objavila Javni poziv za dodjelu potpora događanjima u turizmu na području Zadarske županije u 2020.g.

Potpore se odobravaju za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu organizaciju događanja a korisnici potpora mogu biti pravne i fizičke osobe.

Rok za podnošenje prijava iznosi 30 dana od dana objave odnosno od 14.01.2020.g.. 

Kriteriji i uvjeti Javnog poziva te potrebna dokumentacija nalaze se na mrežnoj stranici Zadarske županije

www.zadarska-zupanija.hr.