Arhiva › dodano 19.03.2021

Natječaj za radno mjesto informatora u TZO Starigrad

Temeljem odluke direktora TZO Starigrad objavljuje 

NATJEČAJ za radno mjesto INFORMATOR na određeno  vrijeme

PODACI O POSLODAVCU:

TURISTIČKA ZAJEDNICA

OPĆINE STARIGRAD

Trg Tome Marasovića 1

23244 Starigrad-Paklenica

PODACI O RADNOM MJESTU:

Naziv: informator;

Opis poslova: informiranje i drugi poslovi;

Razina obrazovanja: završena srednja škola u najmanje 4-godišnjem trajanju;

POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE:

Uz opće uvjete kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkoj zajednici općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice(NN23/17, NN 72/17):

1. da ima završenu srednju školu u najmanje 4-godišjem trajanju;

2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

3. da poznaje jedan svjetski jezik;

4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;

5. da poznaje rad na osobnom računalu.

VRSTA ZAPOSLENJA: određeno-sezonski;

MJESTO RADA: Starigrad, Seline, Tribanj;

RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme;

BROJ TRAŽENIH RADNIKA: 3;

Uz prijavu na Natječaj kandidati trebaju dostaviti:

- životopis;

presliku osobne iskaznice;

presliku svjedodžbe;

presliku izvoda radne knjižice;

- izjavu o poznavanju jednog stranog jezika ili presliku svjedodžbe ili certifikat odgovarajuće obrazovne ustanove,

- potvrdu o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu ukoliko je isti položen;

- izjavu o poznavanju rada na računalu ili certifikat odgovarajuće obrazovne ustanove.

Natječaj je otvoren od 19.03.-25.03.2021.g..

Sa kandidatima će se po potrebi održati razgovor radi provjere znanja i sposobnosti o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni. Za kandidata koji se ne odazove raugovoru smtrat će se da je povukao prijavu za Natječaj.

Prijave na Natječaj sa traženom dokumentacijom se dostavljaju na e-mail: info@rivijera-paklenica.hr ili osobno u Turistički ured, Trg Tome Marasovića 1, Starigrad.

Turistička zajednica općine Starigrad zadržava pravo poništiti Natječaj odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obaveze obrazlaganja svoje odluke i bez odgovornosti prema kandidatima.

TZO Starigrad