Arhiva › dodano 18.03.2022

Natječaj za radno mjesto informatora u TZO Starigrad

Na temelju članka 22.stavak 4.Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN52/19, 42/20), članka 42.Statuta TZO Starigrad i Pravilnika o djelokrugu, unutarnjem ustroju, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističke zajednica općine Starigrad, raspisuje se

NATJEČAJ

za radno mjesto informatora na određeno vrijeme

Broj djelatnika: 1;

Mjesto rada: Starigrad;

Uz opće uvjete kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama:

1. završena najmanje srednja škola (gimnazija, četverogodišnja ili petogodišnja strukovna škola);

2. najmanje jedna godina radnog iskustva;

3. znanje jednog stranog jezika;

4. znanje rada na osobnom računalu.

Uz prijavu na Natječaj kandidati trebaju dostaviti:

- životopis,

- presliku osobne iskaznice,

- presliku svjedodžbe,

- presliku izvoda iz radne knjižice,

- izjavu o poznavanju jednog stranog jezika ili preslika svjedodžbe ili certifikat odgovarajuće obrazovne ustanove,

- izjavu o poznavanju rada na računalu ili certifikat odgovarajuće obrazovne ustanove.

Natječaj je otvoren od 18.03.-25.03.2022.g.

Prijave na Natječaj sa traženom dokumentacijom se dostavljaju putem elektroničke pošte na adresu info@rivijera-paklenica.hr ili osobno u Turističku zajednicu općine Starigrad, Trg Tome Marasovića 1, Starigrad.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Sa kandidatima koji zadovoljavaju uvjete će se po potrebi održati razgovor radi provjere znanja i sposobnosti o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni. Za kandidata koji se ne odazove razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

Turistička zajednica općine Starigrad zadržava pravo poništiti Natječaj, odnosno ne odabrati niti jednog kandidata, bez obaveze obrazlaganja svoje odluke i bez odgovornosti prema kandidatima.