Arhiva › dodano 04.03.2020

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO TURISTIČKI INFORMATOR

Temeljem odluke direktora Turističkog ureda TZO Starigrad objevljuje 

NATJEČAJ za radno mjesto TURISTIČKI INFORMATOR na određeno vrijeme.

PODACI O POSLODAVCU:

Turistička zajednica općine Starigrad

Trg Tome Marasovića 1

Starigrad-Paklenica

Kontakt osoba: Marjana Marasović

e-mail: info@rivijera-paklenica.hr

www.rivijera-paklenica.hr

Telefon:023 369 255

Mobitel: 098 465 140

Matični broj/OIB: 0975150/99273608503

PODACI O RADNOM MJESTU:

Naziv radnog mjesta: turistički informator;

Opis poslova: informiranje turista i dr.poslovi;

Razina obrazovanja: završena srednja škola u najmanje 4-godišnjem trajanju;

POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE:

Uz opće uvjete kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice(NN 23/17, 72/17):

1. da ima završenu srednju školu u najmanje 4-godišnjem trajanju,

2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

3. da poznaje jedan svjetski jezik,

4.da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit,

5.da poznaje rad na osobnom računalu.

VRSTA ZAPOSLENJA:  određeno – sezonski;

MJESTO RADA: Starigrad, Seline, Tribanj;

RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme;

BROJ TRAŽENIH RADNIKA: 3;

Uz prijavu na Natječaj kandidati trebaju dostaviti:

- životopis,

- presliku osobne iskaznice,

- presliku svjedodžbe,

- presliku izvoda iz radne knjižice,

- izjavu o poznavanju jednog svjetskog jezika ili presliku svjedodžbe ili certifikat odgovarajuće obrazovne ustanove,

- potvrdu o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu ukoliko je isti položen,

- izjavu o poznavanju rada na računalu ili certifikat odgovarajuće obrazovne ustanove.

Natječaj je otvoren od 04.03.-12.03.2020.g.

Sa kandidatima koji zadovoljavaju uvjete će se održati razgovor radi provjere znanja i sposobnosti o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu za Natječaj.

Prijave na Natječaj sa traženom dokumentacijom se dostavljaju na e-mail: info@rivijera-paklenica.hr ili osobno u Turistički ured, Trg Tome Marasovića 1, Starigrad-Paklenica.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 5 dana od dana održavanja razgovora.

Turistička zajednica općine Starigrad zadržava pravo poništiti Natječaj, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obaveze obrazlaganja svoje odluke i bez odgovornosti prema kandidatima.

TZO Starigrad