Arhiva › dodano 10.05.2018

Natječaj za turističkog informatora

Turistička zajednica općine Starigrad objavljuje natječaj za radno mjesto turističkog informatora za rad u Turističko-informativnom centru Seline.

Posao podrazumijeva obavljanje slijedećih poslova: prijava i odjava gostiju, informiranje turista o znamenitostima, spomenicima kulture i općenito privlačnostima Općine kao turističke destinacije, pružanje ostalih turističkih informacija, prikupljanje i obrada statističkih podataka o turističkom prometu i sudionicima turističkog prometa, ispomoć pri realizaciji manifestacija u organizaciji Zajednice te druge poslove u skladu sa Zakonom a prema naputcima direktora Turističkog ureda.

Uvjeti:

- završena gimnazija ili druga srednja škola (četverogodišnja) društvenog smjera,

- poznavanje najmanje jednog stranog jezika,

- poznavanje rada na osobnom računalu.

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti životopis i presliku diplome o stručnoj spremi.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta slati na e-mail adresu info@rivijera-paklenica.hr ili donijeti osobno u Turistički ured Starigrad, Trg Tome Marasovića 1, Starigrad-Paklenica, najkasnije do 17.05.2018. godine.