Arhiva › dodano 11.06.2021

NOVOSTI ZA IZNAJMLJIVAČE U SVEZI PLAĆANJA TURISTIČKE PRISTOJBE I TURISTIČKE ČLANARINE ZA 2021. GODINU

TURISTIČKA PRISTOJBA

Sukladno Pravilniku o oslobođenju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini (NN 64/2021), osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu oslobađaju se plaćanja pola iznosa godišnje paušalne turističke pristojbe za glavni kreveti smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Također, navedene osobe oslobađaju se plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za pomoćne krevete za 2021. godinu u cijelosti.

Iznosi turističke pristojbe za 2021. godinu nakon oslobođenja:

Smještaj u domaćinstvu, po glavnom krevetu – 175,00 kuna

Smještaj na OPG-u, po glavnom krevetu – 100,00 kuna

Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište - robinzonski smještaj, za svaku smještajnu jedinicu - 250,00 kuna

Smještaj na OPG-u u kampu i u objektu vrste kamp odmorište - robinzonski smještaj, za svaku smještajnu jedinicu - 125,00 kuna

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu a kojima je Rješenjem utvrđen prestanak pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, odnosno smanjenje broja kreveta ili kapaciteta objekta do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika (09.06.2021.), oslobađaju se plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2021. godinu, pod uvjetom da prema podacima iz sustava eVisitor, nije evidentirano niti jedno noćenje u 2021. godini.

TURISTIČKA ČLANARINA

Sukladno Pravilniku o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 64/2021), osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu oslobađaju se plaćanja pola godišnjeg paušalnog iznosa turističke članarine za glavne krevete, te se u cijelosti oslobađaju plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke članarine za pomoćne krevete.

Iznosi turističke članarine za 2021. godinu nakon oslobođenja:

Smještaj u domaćinstvu, po glavnom krevetu - 22,50 kuna

Smještaj na OPG-u, po glavnom krevetu - 15,00 kuna

Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište - robinzonski smještaj, za svaku smještajnu jedinicu - 40,00 kuna

Smještaj na OPG-u u kampu i u objektu vrste kamp odmorište - robinzonski smještaj, za svaku smještajnu jedinicu - 30,00 kuna