Arhiva › dodano 09.05.2022

Obavijest o natječaju za izbor direktora/ice TZO Starigrad

Na temelju članka 18. i članka 22. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN52/19), članka 3.Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22), članka 23. i 39. Statuta Turističke zajednice općine Starigrad te odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Starigrad o raspisivanju natječaja za izbor direktora/ice Turističke zajednice općine Starigrad od 03.05.2022.g., Turističko vijeće Turističke zajednice općine Starigrad dana 09.05.2022.g. raspisuje natječaj za izbor direktora/icu Turističke zajednice.

Prijave na natječaj sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici sa naznakom "Natječaj za direktora/icu Turističke zajednice općine Starigrad" osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Turistička zajednica općine Starigrad, Trg Tome Marasovića 1, 23244 Starigrad, u roku od 8 dana od dana objave na mrežnoj stranici Turističke zajednice općine Starigrad.

https://www.rivijera-paklenica.hr/natjecaji-i-obavijesti