Arhiva › dodano 07.04.2017

Objava Javnih poziva HTZ-e za programe potpora u 2017. godini

Hrvatska turistička zajednica objavljuje sljedeće javne pozive:

1. Javni poziv za potpore događanjima u 2017. godini

Krajnji rok za podnošenje kandidatura zaprograme pod točkom 1. i 2. je 28. travnja 2017. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 28. travnja 2017. godine).

Krajnji rok za podnošenje kandidatura Turističkoj zajednici županije, odnosno Turističkoj zajednici grada Zagreba za program pod točkom 3. je 21. travnja 2017. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 21. travnja 2017. godine).

Turistička zajednica županije, odnosno Grada Zagreba dostavlja prijedlog kandidatura Hrvatskoj turističkoj zajednici najkasnije do 28. travnja 2017. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 28. travnja 2017.  godine).

2. Javni poziv za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija  u 2017. godini

Krajnji rok za podnošenje kandidatura je 28. travnja 2017. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 28. travnja 2017. godine).

3. Javni poziv za potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima u 2017. godini

Krajnji rok za podnošenje kandidatura je 28. travnja 2017. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 28. travnja 2017. godine).

Tekstovi navedenih Javnih poziva sa svim informacijama dostupni su na internetskoj stranici Hrvatske turističke zajednice: http://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/potpore-hrvatske-turisticke-zajednice/2017 .

Dodatne informacije moguće je dobiti putem elektronske pošte na: potpore@htz.hr.