Arhiva › dodano 30.09.2020

OBRAČUN PREOSTALA DVA OBROKA GODIŠNJEG PAUŠALNOG IZNOSA TURISTIČKE PRISTOJBE ZA MJESEC KOLOVOZ I RUJAN 2020.

Obavještavamo Vas kako je sa današnjim danom u sustavu eVisitor izvršen obračun preostala dva obroka godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za mjesec kolovoz i rujan 2020. za pružatelje ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu  s datumom dospijeća 30.09.2020. Predmetni obračun izvršen je u skladu s odredbama Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/19, 32/20 i 42/20) i Pravilnika o dopunama Pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 105/20).

Također, ovim putem Vas podsjećamo na izmjene u načinu obračuna i plaćanja turističke članarine za 2020. godinu. Iznos te detaljne informacije možete pronaći na početnoj stranici Vašeg eVisitor profila pod naslovom INFORMATIVNI OBRAČUN TURISTIČKE ČLANARINE.

POJAŠNJENJE:

Godišnji paušalni iznos članarine je umnožak najvećeg broja kreveta, odnosno najvećeg broja smještajnih jedinica u kampu i kamp odmorištu i u objektu za robinzonski smještaj u prethodnoj godini, koji su utvrđeni Rješenjem za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na OPG-u i iznosa članarine. Godišnji paušalni iznos turističke članarine može se uplatiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka (dospijevaju 31. 07., 31. 08. i 30. 09.).

Sukladno Pravilniku o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 88/20), stupio na snagu 31.07.2020., visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke članarine umanjuju se za 50%, pa za 2020. godinu iznosi:

Iznimno, u 2020. godini, godišnji paušalni iznos članarine ne plaća se za pomoćne krevete.

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ 2. Obrazac TZ 2 podnosi se nadležnoj Poreznoj upravi do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu u kojoj je u obvezi obračunati i uplatiti članarinu turističkoj zajednici.

Više informacija: http://www.rivijera-paklenica.hr/upute-za-iznajmljivace