Arhiva › dodano 09.02.2015

Obveza plaćanja turističke članarine

Sukladno Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama(NN 152/08, NN 88/10) iznajmljivači-građani u domaćinstvu su također dužni uplatiti članarinu TZ-i te nadležnoj Poreznoj upravi podnijeti obračun članarine na obrascu TZ do konca veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

Iznajmljivači-građani u domaćinstvu s područja Općine Starigrad obračunavaju i uplaćuju članarinu na slijedeći način:

ukupni promet po izdanim računima, odnosno po knjizi Evidencija prometa(bez boravišne pristojbe) se zbraja i množi sa pripadajućim koeficijentom, odnosno sa postotnim iznosom kako slijedi:

Starigrad(A) 0,2000%

Seline(B)  0,1840%

Tribanj(C)  0,1600%

Primjer izračuna za Starigrad: - ukupni promet po računima iznosi 1.000,00Kn

                                              - 1.000,00 x 0,2000% = 2,00Kn

U nalogu za plaćanje kojega iznajmljivač sam ispunjava upisuju se slijedeći podaci:

Primatelj: Turistička zajednica općine Starigrad

Broj računa primatelja:HR02  10010051741627150

Model: HR 67

Poziv na broj: OIB iznajmljivača

Način obračuna i plaćanja članarine za sve ostale fizičke i pravne osobe koje na području turističke općine ili grada trajno ili sezonski ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti uređeni su navedenim Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama.