Arhiva › dodano 03.03.2015

Obveze iznajmljivača vezano uz PDV i PDV identifikacijski broj

Građani privatni iznajmljivači koji primaju usluge posredovanja od agencija iz država članica EU i trećih zemalja obvezni su:

- zatražiti PDV identifikacijski broj 15 dana prije primanja usluga od putničkih agencija iz država članica EU,

- podnijeti elektroničkim putem Obrazac PDV za obračunska razdoblja u kojima je primio usluge agencije iz država članica EU ili iz trećih zemalja,

- podnijeti elektroničkim putem Obrazac PDV-S za usluge koje su im obavile agencije iz drugih država članica EU,

- Obrasci PDV i PDV-S podnose se nadležnoj Poreznoj upravi do 20-og dana u mjesecu koji slijedi po završetku mjeseca u kojemu je usluga obavljena, a obračunati i iskazani PDV u Obrascu PDV iznajmljivač treba platiti do posljednjeg dana u mjesecu nakon mjeseca u kojemu je usluga obavljena.

 Više informacija:  http://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=19077