Arhiva › dodano 10.03.2022

POČELA PROVEDBA PROJEKTA "OKUSI BAŠTINU"

Turistička zajednica Općine Starigrad je započela provedbu projekta OKUSI BAŠTINU koji obuhvaća niz edukativnih i gastro turističkih događanja sa primarnim ciljem vrednovanja, zaštite i promocije kulturne-maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture na području Općine Starigrad kao jedne od članice Lokalne akcijske grupe u ribarstvi "Tri mora".

Ovaj projekt je financiran sredstvima EU i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Sredstva za provedbu projekta u iznosu od 478.809,89Kn osigurana su putem natječaja FLAG-a Tri mora u okviru Mjere III.3. "Provedba strategija lokalnog razvoja - operacije koje podupiru FLAG-ovi. TZO Starigrad projekt provodi u partnerstvu sa Općinom Starigrad, dok je tehničku pomoć u pripremi projekta pružila razvojna agencija Zadarske županije Zadra Nova.

U razdoblju od travnja do rujna ove će se godine kroz ovaj projekt održavati edukativni programi za lokalnu zajednicu, praktične gastro radionice te niz gastro turističkih događanja za posjetitelje destinacije. Uz to, kroz projekt se nabavlja potrebna oprema ti provode promidžbene aktivnosti.

Iako je tradicijski život na prostorima današnje Općine Starigrad bio više vezan uz planinu Velebit, ne želi se zanemariti baština vezana uz more, kao ni važnost očuvanja morskog okoliša te blagodati morske prehrane. Danas su život i gospodarstvo značajno vezani uz morsku obalu i more što dovodi i do velikog pritiska na morska staništa, pa je potreba očuvanja i pravilne valorizacije morskih resursa još izraženija.

Sveukupno, ovim se projektom želi doprinijeti povećanju svijesti o potrebi očuvanja morskog okoliša i tradicije vezane uz more, povećanju konzumacije proizvoda lokalnog ribarstva i akvakulture, daljnjem unapređenju kvalitete turističke ponude destinacije te ukupnom gospodarskom razvoju i prepoznatljivosti LAGUR područja "Tri mora".