Arhiva › dodano 19.04.2023

POZIV NA ISKAZ INTERESA

TZO Starigrad poziva zainteresirane subjekte (obrte, poduzeća) na dostavu iskaza interesa za organizaciju pripreme i prigodne prodaje jela na bazi proizvoda lokalnog ribarstva i akvakulture u sklopu održavanja ribarskih feštica 2023.g.

Feštice se planiraju održavati jednom tjedno, najmanje u 6 večernjih termina u razdoblju od 23.06.-01.09.2023.g. u centru Starigrada.

Obveze subjekta: organizirati pripremu i prigodnu prodaju jela baziranih na proizvodima lokalnog ribarstva i akvakulture od čega najmanje 2 inovativna jela na lokalnoj razini, osigurati vlastitu opremu za pripremu hrane, posjedovati sve potrebne uvjete, odobrenja i dozvole, koristiti ekološki prihvatljiv pribor za jelo, postaviti neposredno prije te uklniti opremu neposredno po završetku svake feštice.

Organizator osigurava: stolove i klupe za prezentaciju i konzumaciju jela, sklopivu pagodu za zaštitu prilikom pripreme jela, glazbeni program dalmatinskog karaktera, najavu događanja, kante za otpad, pripremu, održavanje i čišćenje lokacije.

Rok za podnošenje iskaza interesa je 24.04.2023.g. putem e-mail adrese: info@rivijera-paklenica.hr

Svrha ovog poziva je provedba  aktivnosti vezanih za vrednovanje, zaštitu i promociju kulturne-maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture područja uz obogaćenje turističke ponude destinacije.

Ovaj poziv na iskaz interesa je informativnog karaktera te ni na koji način ne obvezuje TZO Starigrad na prihvaćanje ponude subjekta. Dostavljanje iskaza interesa na ovaj Poziv ne podrazumijeva niti na bilo koji način prejudicira konačnu odluku o odabiru subjekta.