Arhiva › dodano 01.06.2019

Poziv: ORGANIZACIJA PRODAJNO-PREZENTACIJSKOG GASTRO ŠTANDA ZA VRIJEME ODRŽAVANJA RIBARSKIH FEŠTICA SRPANJ - KOLOVOZ 2019. GODINE

1. Starigrad-Paklenica

Mjesto održavanja: riva Bikarija, Starigrad-Paklenica

Vrijeme održavanja: srijeda 03.07., 17.07., 31.07., 07.08., 28.08.

2. Seline

Mjesto održavanja: Trg Zukve, Seline

Vrijeme održavanja: 10.07., 25.07., 14.08.

Obaveze Organizatora:  postavljanje i organizacija rada prodajno-prezentacijskog štanda sa ponudom  najmanje 2  jela na bazi ribe i morskih plodova, priprema i raspremanje prostora, posjedovanje potrebne dokumentacije.

Maksimalan broj štandova na lokaciji: 2

Maksimalna dužina štanda: 6m

Prijave se podnose u Turistički ured TZO Starigrad, Trg Tome Marasovića 1, Starigrad-Paklenica, radnim danom od 08.00 -14.00h, zaključno do 10.06.2019. g. i razmatraju se poredoslijedu primitka.

Za dodatne informacije obratiti se u Turistički ured TZO Starigrad, Trg Tome Marasovića 1,Starigrad-Paklenica, radnim danom od 08.00-14.00h ili na broj telefona 369-245.