Arhiva › dodano 04.04.2022

Prijava i boravak raseljenih osoba iz Ukrajine u Republici Hrvatskoj u smještajnim objektima ugostitelja i iznajmljivača

Vlada Republike Hrvatske je 7. ožujka 2022. donijela Odluku o uvođenju privremene zaštite u RH za raseljene osobe iz Ukrajine. U skladu s navedenom Odlukom, za organizaciju prihvata i zbrinjavanje raseljenih osoba te za zaprimanje i odlučivanje o zahtjevu za privremenu zaštitu, nadležno je Ministarstvo unutarnjih poslova (najbliža policijska uprava ili policijska postaja nadležna prema mjestu smještaja). Po odobrenju zahtjeva, izdaje se iskaznica stranca pod privremenom zaštitom, na temelju koje se ostvaruju prava iz privremene  zaštite.

Raseljene osobe koje su smještene u smještajnim objektima ugostitelja ili iznajmljivača, ne prijavljuju se u sustav eVisitor, budući da smještaj u takvim objektima ne koriste kao turisti nego za privremeni smještaj u okviru mjera organiziranog zbrinjavanja raseljenih osoba iz Ukrajine zbog ratnih razaranja, koje provodi sustav civilne zaštite, niti su raseljene osobe obveznici plaćanja turističke pristojbe u smislu Zakona o turističkoj pristojbi (Narodne novine, broj 52/19 i 32/20).

Izuzetno, ukoliko raseljena osoba iz Ukrajine ne zatraži privremenu zaštitu u Republici Hrvatskoj, a boravi u RH, na nju se primjenjuju odredbe Pravilnika o boravku državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj  (Narodne  novine, broj 20/22).

Vezano uz smještaj raseljenih osoba u RH, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, objavilo je 26. ožujka 2022., na mrežnim stranicama https://civilna-zastita.gov.hr/, Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju. Za ustupljene stambene jedinice sklapa se ugovor između Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite i vlasnika stambene jedinice, a smještaj u takve stambene jedinice vrši nadležna služba civilne zaštite. Vlasnik ustupljene nekretnine sukladno Odluci Vlade RH ostvaruje pravo na mjesečno podmirenje troškova korištenja stambene jedinice, na temelju ugovora o najmu sklopljenog s  Ministarstvom unutarnjih poslova, Ravnateljstvom civilne zaštite te ovjerenih mjesečnih podataka o korištenju stambenih jedinica.