Arhiva › dodano 20.12.2023

Program kreditiranja privatnih iznajmljivača Zadarske županije

Zadarska županija je objavila Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvenciju kamate sukladno Programu kreditiranja privatnih iznajmljivača Zadarske županije.

Sredstva se odobravaju isključivo za uređenje, modernizaciju (podizanje kvalitete objekta), nabavu opreme u svrhu poboljšanja ili proširenja ponude usluga.

Visina kredita može biti od 10.000,00 do 30.000,00€. Rok otplate kredita može biti do 6 godina.

Županija će za odobrene kredite po Programu subvencionirati kamatnu stopu u visini od 2% godišnje, fiksno, za cijelo vrijeme trajanja kredita.


Tekst Javnog poziva nalazi se na linku: 

https://www.zadarska-zupanija.hr/natjecaji-i-javna-nabava/potpore-i-priznanja/aktivni-natjecaji