Arhiva › dodano 18.06.2018

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE - Natječaji

U tijeku su natječaji mjera Programa Ruralnog Razvoja Republike Hrvatske 2014-2020:

Natječaj za provedbu tipa operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“

Svrha ovog natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti, uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.  Navedena potpora dodjeljuje se u obliku bespovratnih financijskih sredstava, pri čemu se po projektu se financira do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova. Najniži iznos javne potpore po korisniku iznosi 3.500 eura dok najviši iznos javne potpore po korisniku iznosi 200.000 eura u protuvrijednosti u kunama, tijekom razdoblja od tri uzastopne fiskalne godine.

Prijave na natječaj će se zaprimati od 18. srpnja do 28. rujna 2018.

Više informacija na: http://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-provedbu-podmjere-6-4-ulaganja-u-stvaranje-i-razvoj-nepoljoprivrednih-djelatnosti-provedba-tipa-operacije-6-4-1-razvoj-nepoljoprivrednih-djelatnosti-u-ruralni/

Natječaj za tip operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”

Natječaj vrijedan 1.000.000.000,00 kuna, od kojih je 500 milijuna kuna namijenjeno isključivo izgradnji, rekonstrukciji i opremanju dječjih vrtića. Ostatak raspoloživog novca osiguran je za vatrogasne domove, sportske terene, javne prometne površine i sličnu infrastrukturu koja će ruralni prostor učinili poželjnim mjestom za život i rad. Svi projekti provode se u naseljima do 5.000 stanovnika, a financijska potpora iznosi od 80 do 100% investicije, odnosno između 15.000 i 1.000.000 eura po projektu.

Više informacija na: http://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-7-4-1/

Također Vas podsjećamo na natječaj podmjere 17.1 „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“ koji je i dalje u tijeku. Više informacija: http://ruralnirazvoj.hr/poljoprivrednici-osigurajte-svoju-proizvodnju-drzava-vam-placa-70-premije/