Arhiva › dodano 13.09.2023

PROJEKT RIBARSKE FEŠTICE

Turistička zajednica općine Starigrad provela je u 2023.godini projekt Ribarske feštice sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Projekt je prijavljen na natječaj FLAG-a Tri mora u sklopu Mjere 2.2. Vrednovanje, zaštita i promocija kulturne-maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture. Kroz projekt održano je 6 ribarskih manifestacija za lokalno stanovništvo i turiste na kojima su pripremana jela od ribe i školjki uz prigodan glazbeni program. Priprema jela organizirana je kroz suradnju sa gospodarskim subjektom odabranim putem javnog poziva čime je uspostavljena suradnja javnog i gospodarskog sektora. Za potrebe održavanja manifestacija nabavljena je i oprema: kompleti drvenih stolova i klupa, sklopivi banketni stolovi te sklopivi paviljon te su osgurane komunalne usluge pripreme, održavanja i čišćenja lokacije za manifestacije. Projekt je proveden od strane zaposlenika TZO Starigrad  i  u partnerstvu sa Općinom Starigrad. 

Kroz organizaciju ovakvih događanja pozitivno se utječe na povećanje svijesti o značaju lokalnog ribarstva i akvakulture, potiče se na veću konzumaciju morskih plodova te se doprinosi vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne-maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture. Kao platforma za jačanje pozicije sektora ribarstva i akvakulture FLAG područja kojemu pripada i Općina Starigrad korišten je turizam, glavna gospodarska grana područja kroz koju se aktivira i lokalno stanovništvo dok se istovremeno unapređuje turistička ponuda destinacije.