Okusi baštinu - Promocija maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture u Općini Starigrad | Rivijera Paklenica

Okusi baštinu
Promocija maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture u Općini Starigrad

Turistička zajednica općine Starigrad nositelj je projekta „Promocija maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture u Općini Starigrad“, akronim „Okusi baštinu“. U okviru FLAG Natječaja u okviru Mjere 2.2. „Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne-maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture“ FLAG-a Tri mora Turističkoj zajednici općine Starigrad dodijeljena je potpora u najvišem iznosu od 478.809,89 kuna za provedbu projekta. Partner u projektu je Općina Starigrad. Doprinos EU sredstava je 85% a Republike Hrvatske 15%. Udio javne potpore iznosi 100% sveukupnih prihvatljivih troškova.

Projektom Okusi baštinu se želi povećati svijest o značaju lokalnog ribarstva i akvakulture te potaknuti stanovništvo Općine Starigrad te turiste na veću konzumaciju jela od lokalnih namirnica i proizvoda marikulture i ribarstva. Projekt obuhvaća organizaciju edukativnih i gastro radionica za lokalnu zajednicu te turističkih manifestacija na kojima će se promovirati maritimna baština područja te proizvodi lokalnog ribarstva i akvakulture i to kroz pripremu i prezentaciju tradicionalnih jela jednako kao i raznolikosti u mogućnostima pripreme novih jela od tradicionalnih namirnica. Ujedno će se ukazati na sve prednosti konzumacije ribe za zdravlje te potrebu očuvanja okoliša i tradicije u cilju održivosti daljnjeg razvoja. Turizam kao glavna gospodarska grana na području Općine Starigrad je platforma za jačanje pozicije sektora ribarstva i akvakulture kroz koji će se aktivirati i lokalno stanovništvo te ujedno unaprijediti kvaliteta turističkog proizvoda područja.

Aktivnosti projekta: izrada vizualnog identiteta, uspostava 2 kampanje, izrada promotivnog materijala (letci, plakati, city light plakati, majice, notesi, kemijske olovke, vrećice, kalendari, brošura, promo pult, radio oglasi), održavanje 6 gastro manifestacija i 2 gastro radionice, nabava opreme većih dimenzija za potrebe održavanja gastro manifestacija (tava, roštilj), najam ostale opreme potrebne za uspješnu provedbu manifestacija (šator, štandovi, razglas, rasvjeta, voditelj, glazbeni izvođači, zatvoreni prostor), nabava ostalog potrebnog materijala i usluga za organizaciju manifestacija (ekološki prihvatljiv pribor za jelo, namirnice/riba i školjke/, usluge pripreme i posluživanja jela, komunalne usluge, fotografiranje), promocija proizvođača lokalnih proizvoda.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Turističke zajednice općine Starigrad Paklenica