Okusi baštinu - Promocija maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture u Općini Starigrad | Rivijera Paklenica

Okusi baštinu
Promocija maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture u Općini Starigrad

Turistička zajednica općine Starigrad nositelj je projekta „Promocija maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture u Općini Starigrad“, akronim „Okusi baštinu“. U okviru FLAG Natječaja u okviru Mjere 2.2. „Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne-maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture“ FLAG-a Tri mora Turističkoj zajednici općine Starigrad dodijeljena je potpora u najvišem iznosu od 478.809,89 kuna za provedbu projekta. Partner u projektu je Općina Starigrad. Doprinos EU sredstava je 85% a Republike Hrvatske 15%. Udio javne potpore iznosi 100% sveukupnih prihvatljivih troškova.

Projektom Okusi baštinu se želi povećati svijest o značaju lokalnog ribarstva i akvakulture te potaknuti stanovništvo Općine Starigrad te turiste na veću konzumaciju jela od lokalnih namirnica i proizvoda marikulture i ribarstva. Projekt obuhvaća organizaciju edukativnih i gastro radionica za lokalnu zajednicu te turističkih manifestacija na kojima će se promovirati maritimna baština područja te proizvodi lokalnog ribarstva i akvakulture i to kroz pripremu i prezentaciju tradicionalnih jela jednako kao i raznolikosti u mogućnostima pripreme novih jela od tradicionalnih namirnica. Ujedno će se ukazati na sve prednosti konzumacije ribe za zdravlje te potrebu očuvanja okoliša i tradicije u cilju održivosti daljnjeg razvoja. Turizam kao glavna gospodarska grana na području Općine Starigrad je platforma za jačanje pozicije sektora ribarstva i akvakulture kroz koji će se aktivirati i lokalno stanovništvo te ujedno unaprijediti kvaliteta turističkog proizvoda područja.

Aktivnosti projekta: izrada vizualnog identiteta, uspostava 2 kampanje, izrada promotivnog materijala (letci, plakati, city light plakati, majice, notesi, kemijske olovke, vrećice, kalendari, brošura, promo pult, radio oglasi), održavanje 6 gastro manifestacija i 2 gastro radionice, nabava opreme većih dimenzija za potrebe održavanja gastro manifestacija (tava, roštilj), najam ostale opreme potrebne za uspješnu provedbu manifestacija (šator, štandovi, razglas, rasvjeta, voditelj, glazbeni izvođači, zatvoreni prostor), nabava ostalog potrebnog materijala i usluga za organizaciju manifestacija (ekološki prihvatljiv pribor za jelo, namirnice/riba i školjke/, usluge pripreme i posluživanja jela, komunalne usluge, fotografiranje), promocija proizvođača lokalnih proizvoda.


OKUSI BAŠTINU 2.FAZA

U drugoj fazi projekta „Okusi baštinu“ Turistička zajednica općine Starigrad nastavlja organizirati tematska događanja i to:

- 5 edukativnih radionica (gastro radionica za ugostitelje, 3 noćne izložbe fotografija – Starigrad, Jasenice, Posedarje), edukativna radionica za djecu na temu morske hranidbene mreže),

- 5 gastro manifestacija ( radionica tradicionalnih tehnika soljenja, mariniranja i sušenja ribe uz degustacije, 3 cooking show prezentacije jela od školjki, 1 2-dnevna cooking show prezentacija jela na bazi morskih plodova i samoniklog velebitskog bilja.

Uz to, izrađuje se rješenje virtualne stvarnosti sa prikazom 5 lokacija/aktivnosti na temu prirodnih resursa i kulturno-maritimnih elemenata.

Aktivnosti projekta: uspostava medijske kampanje, izrada promotivnog materijala (letak, plakat, city light plakati), organizacija gastro manifestacija (angažman izvođača za pripremu i podjelu jela, najam opreme za razglas, nabava ekološki prihvatljivog pribora za jelo, nabava sirovina za pripremu jela/dagnja), angažman izvođača za provedbu edukativnih radionica te za izradu rješenja virtualne stvarnosti.

Svrha 2.faze projekta je nastaviti poticati usvajanje i primjenu znanja o lokalnoj maritimnoj baštini i gastronomiji temeljenoj na lokalnim proizvodima ribarstva i akvakulture a posebno školjkaša te sveukupno doprinijeti vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne-maritimne baštine i tradicije ribarstva i akvakulture područja LAGUR-a „Tri mora“.

Projektu „Očuvanje i promocija kulturno.maritimne baštine, Okusi baštinu 2.faza“ u okviru LAGUR Natječaja Mjera 2.2. „Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne-maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture“ LAGUR-a „Tri mora“ odobrena je potpora u iznosu do 36.755,55€ u okviru Mjere III.3. „Provedba strategija lokalnog razvoja – operacije koje podupiru FLAG-ovi“ za programsko razdoblje 2014-2020.g. Doprinos EU sredstava 85% a Republike Hrvatske 15%. Projekt provodi Turistička zajednica općine Starigrad u partnerstvu sa Općinom Starigrad.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Turističke zajednice općine Starigrad Paklenica